Kipsihankkeessa voit hakea peltojen maksutonta kipsikäsittelyä, hakuaika kesäkuun loppuun asti

Julkaistu: 5.3.2024 | Päivitetty: 5.3.2024
Kipsikäsittely parantaa peltojen mururakennetta ja vähentää maatalousmaalta lähivesiin ja Itämereen tulevaa fosfori- ja kiintoainesvalumaa.

Kipsikäsittelyn tarjoaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima KIPSI-hanke, joka on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (Next Generation EU). Saat lisää tietoa KIPSI-hankkeesta ja yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme: Kipsin levitys (ely-keskus.fi).

Kipsin levityksen hakuaika on juuri nyt avoinna. Hanke toivoo viljelijöiden jättävän hakemuksen jo kevättalven aikana, jotta logistiikkasuunnittelu pääsee vauhtiin ja pystytään varmistamaan kaikille peltolohkoille paras mahdollinen maanparannuskipsin levitysajankohta.

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää 100 000 hehtaaria maanparannuskipsiä koko maan rannikkoalueiden kipsitukikelpoisille alueille vuosina 2020–2025. Viljelijä voi hakea sekä kipsin levitystä että ProAgrian toteuttamaa tilakohtaista kipsineuvontaa aluehallinnon asiointipalvelusta: www.kipsinlevitys.fi 

Lisätietoja hankkeesta:

Minna Kolari, projektipäällikkö
Kipsi-hanke, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Jaa