Kipsin levitys Saaristomeren pelloille - KIPSI-hanke ja vesistöjen suojelu

Julkaistu: 6.4.2021 | Päivitetty: 6.4.2021
Hae ilmaista kipsikäsittelyä pelloillesi osoitteessa www.kipsinlevitys.fi
KIPSI-haku aukeaa huhtikuussa 2021 ja jatkuu 25.6.2021 asti.

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Kipsi ja sen levitys ovat ilmaista ja verovapaata, eikä sen tilaaminen vaikuta maataloustukiin.

Kipsihaku käynnistyy huhtikuussa, kun ajantasaiset valvontatiedoilla päivitetyt peltolohkoaineistot on saatavilla.

Näin homma toimii

  • Hakuaika alkaa huhtikuussa ja jatkuu 25.6.2021 asti.
  • Täytä tai tulosta kipsihakemus osoitteessa kipsinlevitys.fi
  • Levityksen aikataulu sovitaan sinulle sopivalle, sadonkorjuun jälkeiselle ajankohdalle.
  • Kipsi toimitetaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa.
  • Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen. Kipsi levitetään levityslautasin varustetulla täsmälevittimellä.
  • Kipsikäsittely on sinulle ilmainen ja verovapaa. Hanke maksaa kipsin, rahdin ja levityksen.
  • Pakottavista syistä (esim. liian märkä pelto) kipsin levitys voidaan siirtää seuraavalle vuodelle.

Lisätietoa: www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Jaa