Kirismäessä kehätien ja valtatien 1 väliset rampit käyttöön

Julkaistu: 24.8.2021 | Päivitetty: 24.8.2021

Väyläviraston tiedote 24.8.2021

Kirismäen viimeiset uudet rampit otetaan liikenteelle torstaina 26.8.2021. Valtatieltä 1 Helsingin suunnasta Naantalin suuntaan johtavan uuden rampin oikea kaista otetaan käyttöön, kuten myös kehätieltä Helsingin suuntaan kulkevan uuden puolisuoran rampin oikea kaista.

Näiden ramppien käyttöönoton myötä liikenne siirtyy koko Kirismäen eritasoliittymän osalta lopullisille reiteilleen. Uusien ramppien molemmat kaistat, kuten myös kehätien kaikki kaistat, otetaan käyttöön syyskuun loppuun mennessä.

- Uudet rampit sujuvoittavat liikennettä huomattavasti ja yhdistävät valtatien 1 suoraan kehätiehen. Esimerkiksi Naantalin suunnasta Helsinkiin kulkeva liikenne ei enää joudu kiertämään Kirismäen kiertoliittymien kautta. Nyt avattavat kaksi uutta ramppia kulkevat aiemmin rakennettujen ramppien ali. Lisäksi Helsingin suuntaan johtava ramppi alittaa myös moottoritien ja kehätien, taustoittaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta.

Kirismäen eritasoliittymän alue valmistuu kokonaisuudessaan syksyn aikana. Destian urakoima hankeosa 1 valmistuu suunnitelmien mukaan loppuvuoden aikana. Kiismäen eritasoliittymän ramppien lisäksi tullaan avaamaan Sippaan ja Kirismäen välinen kehätien osuus nelikaistaisena.

Kehätien parannustyöt jatkuvat osuudella Kausela-Sippaa sekä valtatiellä 10.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, juha.sillanpaa@vayla.fi
Työmaapäällikkö Jarmo Laiho, Destia Oy p. 0400 420 408, jarmo.laiho@destia.fi

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme http://www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Liikenne valtatieltä 1 Naantalin suuntaan tai kehätieltä valtatielle 1 Helsingin suuntaan siirtyy kulkemaan uusien ramppien oikeaa kaistaa.

Jaa