Korkeat ajonopeudet ja risteysturvallisuus huolettavat Turun ympäristökuntien liikenteessä

Julkaistu: 4.10.2021 | Päivitetty: 4.10.2021
Turun ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys käynnistyi keväällä 2021, myös Kaarina on tiiviisti mukana tässä hankkeessa.

Alkukesällä hankkeeseen liittyen toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely. Asukaskyselyyn tuli Kaarinastakin paljon vastauksia liittyen liikenteen vaaranpaikkoihin, kehittämiskohteisiin sekä onnettomuus- tai läheltä piti –tilanteisiin (yhteensä noin 1400 vastausta). Lisäksi kesän ja syksyn aikana konsultin toimesta on analysoitu kaikkien mukana olevien kuntien liikenneturvallisuustilannetta ja kartoitettu kuntien liikenneturvallisuustyön nykytilaa.

Hanke valmistuu keväällä 2022, minkä jälkeen kunnilla on käytössään pitkän aikaväliin tavoitteet ja painopistealueet liikenneturvallisuustyöhön. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa etsitään käytännönläheisiä keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saataisiin vähennettyä ja koettua liikenneturvallisuutta parannettua. Onnettomuuksien vähenemisen lisäksi pyritään myös siihen, että liikkumisvalinnat ovat kestävällä pohjalla, vastuullisia ja turvallisuushakuisia.

Tarkemmin liikenneturvallisuussuunnitelmasta kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Jaa