Kuulumisia kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta

Julkaistu: 7.12.2021 | Päivitetty: 7.12.2021

Elokuussa 2021 käynnistyi kolmessa kaarinalaisessa päiväkodissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Mukana kokeilussa ovat Nappulalinnan päiväkoti, Hakametsän päiväkoti sekä Kuusiston päiväkoti.

Kokeilueskareiden syksy on lähtenyt käyntiin ilolla ja vauhdilla. Syksyn teemana ovat olleet leikki- ja kaveritaidot sekä ryhmäytyminen. Erilaisia leikkejä sopivissa leikkiryhmissä leikkimällä vahvistuvat monet taidot. Tälle vahvalle pohjalle on hyvä rakentaa kaksivuotista oppimisen polkua. Myös projektityöskentelyn makuun on jo osan eskarien kanssa pääsy. Teemoina ovat olleet meri ja linna.

Ryhmät pitivät alkusyksystä omat vanhempainiltansa, joissa huoltajilla oli mahdollisuus kuulla tarkemmin kokeilusta sekä ryhmien toiminnasta. Tällä hetkellä ovat menossa lasten esiopetuskeskustelut, joissa huoltajat ja lapset saavat omia ajatuksiaan tuotua esiin vielä henkilökohtaisemmin. Huoltajien osallisuutta on yritetty myös lisätä kyselyin sekä ottamalla heitä mukaan esimerkiksi ryhmän joulukalenterin suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kuuluu tärkeänä osana kokeilusta tehtävä seurantatutkimus, jonka ensimmäinen osa toteutettiin tänä syksynä. Kokeiluun osallistuvat sekä verrokkiryhmiin valikoituneet lapset ovat mukana tässä seurantatutkimukseen kuuluvassa arvioinnissa. Arvioinnit suoritti ryhmien henkilökunta päiväkodissa kahden kesken lapsen kanssa. Arviontiin kuului monipuolisesti tehtäviä eri osa-alueilta, kuten kielellisiä, matemaattisia sekä tunne-elämän valmiuksia mittaavia tehtäviä. Lapsen kanssa tehtyjen tehtävien lisäksi arviointiin kuului henkilökunnan täyttämä osuus jokaisesta lapsesta.

Jaa