Lasten ja nuorten tunne- ja turvataitoja tasalaatuisesti kaikille

Julkaistu: 28.9.2021 | Päivitetty: 28.9.2021

Vuonna 2019 alkanut lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen kehitystyö on edennyt Kaarinassa projektimielessä loppusuoralle. Tunne- ja turvataitotyöryhmä on työskennellyt innostuneesti ja tehokkaasti kohti tavoitettaan: Tasalaatuinen tunne- ja turvataitokasvatus kaarinalaisille lapsille ja nuorille. Työryhmän ideat on viety käytäntöön ja toiminta lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi jatkuu.

Mitä lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot ovat? 

Lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot tukevat kehitystä ja kasvua laaja-alaisesti, kehittävät itseluottamusta, itsensä arvostamista ja tukevat ihmissuhteita. Tunne - ja turvataidot kannustavat puhumaan vaikeistakin asioista ja opettavat puolustamaan omia rajoja ja kunnioittamaan toisten rajoja.

Taitoja tarvitaan kun lapsi tai nuori joutuu tekemisiin esimerkiksi kiusaamisen, väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa. Tunne- ja turvataidot rohkaisevat kertomaan turvalliselle aikuiselle vaikeistakin asioista.

Huoli synnytti työryhmän 

Tunne- ja turvataitotyöryhmään on kuulunut lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä asiantuntijoita laajasti. Mukana ovat olleet edustajat neuvoloista, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiosta, kouluterveydenhuollosta, Perhekeskuksesta, nuorisopalveluista sekä kaupungin oman toiminnan ulkopuolelta Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöstä.

- Toiminta sai alkunsa kun vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulokset olivat huolestuttavia ja oppilaiden keskuudessa tapahtui somehäirintää. Tunne-elämän haasteet näkyvät myös päiväkotien arjessa, kertoo työryhmän puheenjohtajana toiminut osastonhoitaja Päivi Heinonen.

Työryhmä eteni tunne- ja turvataitojen termien ja niiden merkityksien yhtenäistämisestä nykytilan kartoitukseen. Tämän jälkeen määriteltiin tavoitetila ja toimenpiteet, joilla se saavutetaan.

- Tunne- ja turvataitojen määrittely oli tärkeää, vaikkei kyse olekaan uudesta asiasta. Lapsi ja nuori tarvitsee näitä taitoja hyvin monessa tilanteessa, erilaisten ja eri ikäisten ihmisten kanssa sekä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Työntekijöiden täytyy puhua samaa kieltä toimiessaan tällä moninaisella kentällä, Heinonen summaa.

Työryhmän lopetellessa omaa osuuttaan toiminta jatkuu eri yksiköissä kuten esimerkiksi koulujen ja oppilashuollon hyvinvointityöryhmissä.

Kaarinan kaupungin tunne- ja turvatyötaitojen työryhmää elokuussa 2021.

Tunne- ja turvataitojen työkalut: tavoitteesta käytäntöön

Työryhmän tavoitteeksi muotoutui Tasalaatuinen tunne- ja turvataitokasvatus kaarinalaisille lapsille ja nuorille.

Yhteistyön tuloksena syntyi työkaluja, joilla tavoitteeseen voidaan päästä ja jotka on jo otettu käyttöön Kaarinan kaupungin yksiköissä:

  • Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköihin on jaettu materiaalipakkeja, joita voi käyttää vaikeiden asioiden käsittelyssä lasten ja nuorten kanssa (kuva alla).
  • 5-luokkalaisille on hankittu Fiiliksissä-työkirjat ja opettajat on ohjattu työkirjan käyttöön.
  • Koulutusta on tarjolla kaikille työntekijöille saman laatuisena.
  • Tiedotusta on lisätty ja tunne- ja turvataidot nostetaan esille säännöllisesti Lapsen oikeuksien viikon yhteydessä. Tunne- ja turvataidoista on tehty esite (liite alla).

Elämänkaarimallin mukaisesti työ lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi Kaarinassa jatkuu alkaen neuvolakäynneistä aina lukioon ja ammattikoulutukseen asti.

Lisätietoja: osastonhoitaja Päivi Heinonen, paivi.s.heinonen(at)kaarina.fi

Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköihin on jaettu materiaalipakkeja, joiden avulla voi lasten kanssa käydä läpi vaikeitakin asioita ja opetella tunne- ja turvataitoja.

Lapsen oikeuksien päivä ja viikko

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään jälleen 15.-21.11.2021. Teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun: #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä Lisätietoja Lapsen oikeuksien viikon kotisivuilta

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11.

Kaarinassa nostetaan aina viikon yhteydessä esille myös lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot.

Jaa