Lasten oikeuksien viikko 16.-22.11. - Kaarinassa kehitetään lasten tunne- ja turvataitoja

Julkaistu: 16.11.2020 | Päivitetty: 16.11.2020

Kaarinalaisten lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen haasteet ovat näkyneet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käyttäytymisessä. Tunne-elämän pulmat näkyvät myös lisääntyvässä määrin päiväkotien ja koulujen arjessa sekä pitkittyessään erikoissairaanhoidon käynteinä. Kaarinan kaupungilla perustettiin vuosi sitten eri alojen ammattilaisista koostuva työryhmä vastaamaan näihin haasteisiin. 

Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen monipuolista vahvistamista. Sillä edistetään lasten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Lapsia opetetaan kääntymään huolissaan turvallisen aikuisen puoleen.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia tulee ilmi jatkuvasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kouluterveyskyselyn tuloksissa on tullut esille kokemuksia seksuaalissävytteisestä ehdottelusta, seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Median väkivaltaiset ja seksuaalisuuteen liittyvät sisällöt ovat lisääntyneet sekä raaistuneet.

Kyselyllä liikkeelle

Taitojen nykytilanne kartoitettiin kyselyllä eri ammattiryhmien työntekijöille. Työryhmän jäsenet keräsivät myös nykytilan käytänteitä omista työyksiköistä. 

Tulosten perustella tunne- ja turvataidot tiedostetaan ja ne on kuvattu hyvin. Taitoja käsitellään lasten, nuorten ja perheiden kanssa eri yksiköissä, mutta käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Valmista ajantasaista materiaalia löytyy paljon eri lähteistä. Toiveena nousi esille koulutustarve yli toimialarajojen koko henkilöstölle ja työkalu- ja materiaalipakit eri toimipisteisiin.

Jalkautumista, koulutusta ja materiaaleja

Syksyn 2020 aikana tunne- ja turvataitotyöryhmän jäsenet ovat osallistuneet eri yksiköiden kokouksiin tiedottaen työryhmän toiminnasta ja suunnitelmista. Ammattilaisille suunnattu koulutus lasten ja nuorten tunne- ja turvataidoista on ollut valmistunut ja tulossa kaupungin henkilöstön käyttöön.

Lastenoikeuksien viikolla Kaarina-talolla ja kirjastossa tulee olemaan esillä tunne- ja turvataitoihin liittyviä postereita ja tietoa. Kaikki Kaarinan viidesluokkalaiset tulevat loppuvuoden aikana saamaan omat FiiliXsissä-työkirjat oppimisen iloksi ja tueksi. Työryhmä aloittaa myös materiaalireppujen jakamisen eri yksiköihin.

Työ jatkuu edelleen

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen kaarinalainen lapsi ja nuori hallitsee niin tunne- kuin turvataidot ikätasonsa mahdollistamalla tavalla. On tärkeää, että lasten ja nuorten lähellä olevat aikuiset pystyvät omalla toiminnallaan tukemaan näiden taitojen kehittymistä. Tämä edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä kaikissa lasten ja perheiden palveluissa ja vanhempien vahvaa tukemista kasvatustyössä. 
 

Jaa