Liikenneturvallisuuden parantamista Nummenniityntiellä

Julkaistu: 14.9.2021 | Päivitetty: 14.9.2021
Nummenniityntielle on tulossa saarekkeita ja uusia väistämisvelvollisuuksia syksyn aikana.

Kaarinan kaupunki rakennuttaa syksyn aikana Nummenniityntielle Kesämäkeen saarekkeita ja ajoradan kavennuksia Rullamestarinkadun liittymän läheisyyteen. Toimenpiteiden tarkoitus on hillitä ajonopeuksia ja tehdä suojatien kohdasta turvallisempi kevyelle liikenteelle.

Nummenniityntien hidasteet on todettu tarpeellisiksi kaupungin käyttämän hidastepisteytyksen mukaisesti. Hidastetöyssyt eivät sovi alueelle tärinävaikutusten takia, joten on päädytty saarekkeisiin ja kavennuksiin.

Rakennustöiden yhteydessä tehdään myös parempi kulkuyhteys ja odotustila bussipysäkille numero 6060.

Työt alkavat tällä viikolla. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden rakentamisesta aiheutuu työn aikana haittaa autoliikenteelle.

Väistämisvelvollisuuksia ja etuajo-oikeuksia muutetaan Kesämäessä.

Nummenniityntielle asennetaan autoilijoille kärkikolmiot Jumpurintien/Keskikesäntien liittymään. Tämän jälkeen reitti Jumpurintie-Keskikesäntie tulee olemaan etuajo-oikeutettu Nummenniityntiehen nähden. Tämä risteys on ollut ainoa tasa-arvoinen risteys kyseisellä reitillä, mikä on aiheuttanut vaaratilanteita sekä autoilijoille että pyöräilijöille. Etuajo-oikeuksien muuttaminen selkeyttää liikenneympäristöä.

Nummenniityntien liikenneturvallisuustoimenpiteet on esitelty teknisessä lautakunnassa Kesämäen liikenneturvallisuusselvityksen yhteydessä.

Toimenpiteistä vastaa kaupungin infrapalvelut.

Jaa