Luonnon monimuotoisuutta lisääviä purokunnostustöitä Rauhalinnassa

Julkaistu: 12.6.2024 | Päivitetty: 12.6.2024

Luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen tähtäävässä Varsinais-Suomen Helmikunnat 2 -hankkeessa tehdään purokunnostusta Rauhalinnassa sijaitsevalla Ladjakoskenpurolla luontopolkujen läheisyydessä viikolla 24. Purokunnostus toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton Valonian ja Kaarinan ympäristönsuojelun toimesta.

Purokunnostus kohdentuu Ladjakoskenpuron alaosaan ennen merta noin 30-50 metrin matkalle ja se on kohdennettu ekologisesti keskeiseen ja helposti saavutettavaan kohteeseen. Kunnostuksissa purouomaan lisätään luonnonkiveä, jonka avulla muodostetaan koskiympäristöä sekä kohennetaan puroeliöstön elinympäristöä soraistamalla virtaamapaikkoja. Lisäksi korjataan uoman ja sitä reunustavan polun eroosiosortumat lisättävän luonnonkiven avulla.

Kaupunkipuron elinympäristön kunnostamisesta hyötyy ensisijaisesti vesiluonnon eliöstö elinympäristön laadun parantuessa, kuten pohjan ja reunojen rakenteen parantumisena ja suojapaikkojen lisääntyessä ja välillisesti hyötyvät myös puron varren maa-alueiden eliöstö monimuotoisuuden lisääntyessä.

Jaa