Mt 12193 Makarlantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen

Julkaistu: 1.8.2022 | Päivitetty: 1.8.2022

Tiedote on julkaistu ensimmäisen kerran 10.6.2022.

Maantielle 12193 (Makarlantie) rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Koulutie–Ratatie (junaradan alitus).

Hanke on Kaarinan kaupungin ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa yhdessä toteutettava MAL-hanke, jossa Kaarinan kaupunki vastaa hankkeen rakennuttamisesta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen yhteyksiä alueella. Työt alkavat kesäkuussa 2022 ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hankkeeseen sisältyy myös linja-autopysäkkien uudelleenjärjestelyä Koulukadun ja Makarlantien liittymässä ja lisäksi rakennetavan jalankulku- ja pyöräilyväylän osuudelta uusitaan valaistus sekä vesihuoltoa.

Hanke aiheuttaa liikennehaittaa alueella. Haitat pyritään minimoimaan turvallisten ja sujuvien liikennejärjestelyjen avulla. Kaikkia tien-, kadun-, ja kevyen liikenteen väylien käyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaan alueella.

Hankkeen yhteystiedot:

Päätoteuttaja (Silvertek Oy): Jaakko Erikäinen, p. 040 7348 241 / etunimi.sukunimi@silvertek.fi

Rakennuttajakonsultti (Ramboll CM Oy): Otto Kaarto, p. 044 493 2048 / etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Timo Bäcklund, p. 0295 022 782, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tilaaja (Kaarinan kaupunki / tekniset palvelut): Johannes Numminen, p. 050 314 6195 / etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Jaa