Mt 2200 Krossinkaaren siirto

Julkaistu: 5.6.2020 | Päivitetty: 5.6.2020
Maantien 2200 (Kaarinantien) parantamistyöt alkavat Kaarinassa kesäkuun lopulla 2020 ja arvioitu kesto on marraskuun 2020 loppuun asti.

Työt käsittävät liittymäjärjestelyjä Krossinkaaren ja tulevan Kaarinanportin katuyhteyksien kohdalla. Nykyinen Krossinkaaren liittymä siirtyy kaavan mukaiselle sijainnille n. 100 m etelämmäs ja samalla varaudutaan tulevaan Kaarinanportin katuyhteyteen. Uusi liittymä tulee olemaan liikennevalo-ohjattu ja liittymän kohdalle rakennetaan omat kaistat kääntyville ajoneuvoille.

Hankkeeseen sisältyy myös kevyen liikenteen väylien ja meluesteiden rakentamista sekä valaistuksen uusimista. Lisäksi Sidoskadun nykyinen ajoliittymä Kaarinantielle muuttuu kevyen liikenteen väyläksi. 

Hankkeen tavoitteena on turvata Kaarinantien ja Kaarinanportin/Krossinkaaren uuden liittymän toimivuus ja sujuvuus sekä parantaa liikenneturvallisuutta maankäytön muuttuessa.

Hanke tulee aiheuttamaan liikennehaittaa alueella, mutta haitat pyritään minimoimaan turvallisten ja sujuvien liikennejärjestelyiden avulla. Kevyen liikenteen osalta nykyisiä kulkuyhteyksiä joudutaan työn aikana turvallisuussyistä siirtämään. Korvaavat reitit viitoitetaan aina liikennemerkein. Kaarinantien osalta työmaan nopeusrajoituksena tulee olemaan 50 km/h, poikkeustapauksissa rajoitus voi olla 40 tai 30 km/h. Kaikkia tien-, kadun-, ja kevyen liikenteen käyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaan alueella. 

Lopullisessa tilanteessa Sidoskadun korvaava ajoyhteys tulee rakentumaan kaavan mukaisesti Vyyryläisenkujan kautta. Urakan aikana Sidoskadun korvaavana ajoyhteytenä tulee kuitenkin toimimaan Pintelikatu. Pintelikatu on nykyistä Sidoskatua kapeampi katu ja siksi Kaarinan kaupungin tekniset palvelut pyytää alueen asukkaita ja tienkäyttäjiä noudattamaan myös tällä osuudella erityistä varovaisuutta. 

Tekniset palvelut pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa.

Hankkeen yhteystiedot:

Päätoteuttaja (Oteran Oy):
vastaava työnjohtaja Mikael Hellström, 0400 231 052 / etunimi.sukunimi@oteran.fi

Rakennuttajakonsultti (Ramboll Finland Oy):
Petri Virtanen, 040 567 8005 / etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Projektipäällikkö Timo Bäcklund, 0295 022 782, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tilaaja (Kaarinan kaupunki/tekniset palvelut)
Johannes Numminen, 050 314 6195 / etunimi.sukunimi@kaarina.fi
 

Jaa