Perusopetuksen ja lastensuojelun yhdistävä Sisukas-pilotti etenee vauhdilla

Julkaistu: 2.12.2022 | Päivitetty: 22.8.2023

Perusopetuksen ja lastensuojelun yhdyspintaan sijoittuvan Sisukas-toimintamallin kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin Kaarinan ja Paimion pilottialueen kehittäjätyöryhmän kanssa. Erityisesti Kaarinassa Sisukas-toimintamallille on ollut nopea tarve kaupungissa sijaitsevien useiden sijaishuoltoyksiköiden vuoksi.

Sisukas-mallin kouluttaminen ja kehittäminen pilottikuntiin sopivaksi käytännöksi etenee ja toiminnan vieminen käytäntöön on alkanut Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ja valtakunnallisen lastensuojelujärjestö Pesäpuun ohjaamana.

 Kun peruskouluikäisen lapsen tai nuoren sijoitusta Kaarinassa sijaitseviin sijaishuoltoyksiköihin ollaan suunnittelemassa, lasta sijoittavan sosiaalityöntekijän tulee olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä lapsen koulunkäyntiin liittyen (sisukas@kaarina.fi). 

– Näin koulutoimi saa tiedon uudesta oppilaasta nopeasti ja hänelle pystytään selvittämään ennakoiden koulupaikkaa ja riittävien tukitoimien järjestämistä Kaarinan perusopetuksessa, kertoo kehittäjäsosiaalityöntekijä Reetta Lindfors Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta. 

Ennakoiva toimintatapa on ensisijainen, mutta viimeistään lapsen tai nuoren vastaanottaneen yksikön tai sijaisperheen tulee olla sähköpostitse yhteydessä koulutoimistoon Sisukkaan sähköpostilla. 

Kun Kaarinan koulutoimi on vastaanottanut sähköpostitse tiedon sijoitetun lapsen perusopetuksen tarpeesta Kaarinassa, toimitetaan lapsen vastuusosiaalityöntekijälle, yksikköön tai sijaisperheeseen Sisukas-toimintamallin mukainen tiedonkeruulomake. 

– Tiedonkeruulomakkeen täyttäminen on lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävä, mutta lomake voidaan täyttää myös yhteistyössä vastuusosiaalityöntekijän, huoltajien ja sijaishuoltopaikan kesken, Lindfors kertoo. 

Kun tiedonkeruulomake palautuu täytettynä Kaarinan koulutoimiston Sisukas-tiimille, konsultoiva erityisopettaja järjestää lapsen tai nuoren asioissa koulun aloituspalaverin. Tapaamisessa voi olla jo mukana opettaja tai rehtori tulevasta koulusta, tarvittaessa aloituspalaverissa kartoitetaan vielä puuttuvia tietoja koulupaikan määrittämiseksi. 

– Tavoitteena on saada oppilaan tukitoimet käyntiin riittävinä heti koulupolun alettua Kaarinassa. 

Sisukas-toiminnasta tulee kattavampi kuvaus Kaarinan kaupungin perusopetusta koskeville verkkosivuille lähiaikoina. Myös tiedonkeruulomake julkaistaan verkkosivuilla heti, kun sivusto ja lomake on hiottu lopulliseen muotoonsa. Paimion osalta toimintamallin etenemisestä tiedotetaan myöhemmin. 

Yhteystiedot:

Jaa