Pientalojen biojätteen keräys alkaa

Julkaistu: 12.3.2024 | Päivitetty: 12.3.2024
Pyörälliset biojäteastiat siirtyvät LSJH:n kuljetettaviksi Uudessakaupungissa ja Paraisilla sekä osassa Turkua, Kaarinaa ja Paimiota.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) alkaa kerätä pientalojen biojätettä maanantaina 26. Helmikuuta osassa alueen kuntia. Samalla kyseisten alueiden taloyhtiöiden pyörällisten biojäteastioiden kuljetukset siirtyvät LSJH:n järjestämiksi.

LSJH:n biojätekeräykseen siirtyvät maanantaina 26. helmikuuta koko Uusikaupunki ja Parainen. Turussa biojätekeräykseen siirtyvät alueet ovat Hirvensalo, Satava ja Kakskerta ja Paimiossa muutama talous Hepojoen alueelta Liedon ja Kaarinan rajan tuntumasta.

Kaarinasta LSJH:n biojätteenkeräykseen siirtyvät Veitenmäen, Nummenniityn, Sorron, Vättilän, Ylikylän ja Kuusiston alueet sekä Helsingin moottoritien ja Kuusistonsalmen rajaama alue Kaarinantien itäpuolelta aina Piikkiöön saakka.

– 26.2. alkavan erilliskeräysalueen voi tarkistaa LSJH:n nettisivuilta löytyvästä sähköisestä biojätekartasta syöttämällä karttaan alueen nimen, kuten Hirvensalo, Turku. Zoomaamalla karttaa tarpeeksi lähelle, näkee alueen tarkat rajat, LSJH:n palvelupäällikkö Sanna Rajala opastaa.

Useammalta kiinteistöltä puuttuu vielä tieto

Helmikuun 26. päivänä keräyksen piiriin tulevilla alueilla on noin 5300 pienkiinteistöä (1–4 huoneistoa), jotka ovat saaneet LSJH:lta viime vuoden puolella kirjeen kuulumisesta biojätteen erilliskeräyksen velvoitealueeseen.

Kirjeessä on kerrottu, että kiinteistö voi valita kompostoivansa tai keräävänsä biojätettä, kuitenkin niin, että päätös on tehty ennen, kuin biojätteen keräys alkaa alueella 26.2.2024.

– Näistä kiinteistöistä noin 800 on tilannut biojätetyhjennykset LSJH:lta. Joukossa on sekä yksittäisten kiinteistöjen biojäteastioita että useamman kiinteistön kimppa-astioita. Vuoden alkuun verrattuna kompostointi-ilmoitusten määrä kasvanut 1600:lla. Jos karkeasti laskee, reippaasti yli puolella 26.2. alkavaan keräysalueeseen kuuluvasta kiinteistöstä on vielä päättämättä, kerätäkö vai kompostoida, Rajala toteaa.

Keräten tai kompostoiden

Biojätteen velvoitealueeseen kuuluvalla kiinteistöllä biojäte pitää kerätä erikseen sekajätteestä. Velvoitteen voi täyttää kompostoimalla biojätteen mullaksi kotikompostorissa.

Vaihtoehtoisesti sen voi lajitella tyhjennettävään biojäteastiaan; tavalliseen kahden viikon välein tyhjennettävään astiaan tai tuulettuvaan biojäteastiaan, jota voidaan tyhjennyttää harvemmin neljän viikon välein. Kumpikin vaihtoehto on saatavilla esimerkiksi LSJH:n astiapalvelusta.

Biojäteastiasta biojäte päätyy Biolinjan biokaasulaitokselle Uuteenkaupunkiin. Laitoksella biojätteestä valmistetaan mädättämällä biokaasua ja lannoitteita.

Valitsi kumman tavan tahansa, velvoitteen voi hoitaa joko itsenäisesti tai kimpassa naapurien kanssa.

Biojätteen lajittelu on ympäristöteko

Kierrätys säästää luonnonvaroja ja energiaa ja vähentää haitallisten päästöjen syntymistä. Esimerkiksi biojätettä raaka-aineena hyödyntämällä korvataan fossiilisia polttoaineita, jotka ovat uusiutumattomia ja ehtyviä luonnonvaroja, ja joiden käyttäminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja kuormittaa ympäristöä.

– Ainoastaan lajittelemalla biojätteen arvokkaat ravinteet saadaan talteen, Rajala toteaa.

Ympäristön lisäksi biojätteen lajittelu säästää kukkaroa. Kun biojätteen lajittelee erikseen, voi vähentää sekajätteen määrää ja pidentää jäteastian tyhjennysväliä jopa 16 viikkoon.

LSJH:n biojätekuljetusten piiriin ovat aiemmin 1. tammikuuta 2024 siirtyneet kaikki toimialueen taloyhtiöt, joissa on biojätteen syväkeräyssäiliöt sekä pientalojen biojäteastiat ja taloyhtiöiden pyörälliset jäteastiat Salon seudulla sekä Turun länsi- ja pohjoispuolen kuntien alueella.

Viimeisenä keräyksen piiriin tulevat 13. toukokuuta suurin osa Turkua, loppuosa Kaarinaa, Auraa ja Pöytyää sekä Lieto ja Marttila.

Lisätietoa biojätteen erilliskeräysvelvoitteesta.

Tiedote Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

 

Jaa