Piikkiön keskustan nopeusrajoitukset muuttuneet

Julkaistu: 25.1.2023 | Päivitetty: 22.8.2023
Piikkiön keskustan nopeusrajoituksia on alennettu. Uusi nopeusrajoitus Hadvalantien kiertoliittymien rajaamalla alueella sekä koulun alueella on 30 km/h.

Kaarinan kaupunki ja ELY-keskus ovat päättäneet Piikkiön keskustan alueen nopeusrajoituksen alentamisesta. Uusi nopeusrajoitus on 30 km/h ja uudet merkit on jo asennettu maastoon.

Vastaavia nopeusrajoitusten alentamisia on tehty ja tekeillä muuallakin Kaarinassa. Koulujen ympäristöt sekä keskusta-alueet ovat ensimmäisenä vuorossa, esimerkiksi Piikkiön Yhtenäiskoulun ympäristöön on jo aiemmin ilmestynyt uudet nopeusrajoitusmerkit. Kaarinan keskustan alueelle uudet liikennemerkit on tilattu ja asentaminen alkaa lähiaikoina. Joidenkin tonttikatujenkin nopeusrajoituksia on jo muutettu, lähivuosina muutoksia tehdään enemmänkin.

Nopeusrajoitusten alentaminen 30 kilometriin tunnissa on liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä lisäävä toimenpide, josta on päätetty kaupungin teknisessä lautakunnassa keväällä 2022. Toimenpiteen vaikutuksia on arvioitu myös Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelmaan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisohjelmaan liittyen ja vaikutusten on arvioitu tukevan näiden ohjelmien tavoitteita.

Ajonopeuksien aleneminen lisää jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä autoilijoiden turvallisuutta. Liikenneonnettomuuden vähenevät ja niiden seuraukset ovat lievempiä. Alemmat ajonopeudet tuovat jalankulkijoille ja pyöräilijöille selkeää helpotusta katujen ylityksiin. Myös autoilijat ehtivät reagoida erilaisiin liikennetilanteisiin paremmin. Katujen ajonopeuksien rauhoittaminen lisää koettua turvallisuutta ja kannustaa liikkumaan enemmän myös jalan ja pyörällä.

Kannattaa siis kiinnittää huomiota uusiin liikennemerkkeihin ja sovittaa ajonopeus niiden mukaiseksi, oman ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden takia.

Liikenneturvallisin terveisin Infrapalvelut

Jaa