Piispanristille nousee uusi päiväkoti

Julkaistu: 25.4.2023 | Päivitetty: 22.8.2023

Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2023 kokouksessaan Piispanristin ja Lemunniemen alueen päiväkodin suunnitelmat. Uusi päiväkoti rakennetaan Kuovinkadun vanhan ja käytöstä poistetun päiväkodin tontille kaksikerroksisena uudisrakennuksena. Tilat on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2025 aikana. 

Uuden päiväkodin toteutus on nopeasti kasvavasta lapsimäärästä johtuen kiireellinen. Väestöennustemallin mukaan Piispanristin alueen kasvu on voimakkaimmillaan vuoteen 2023 saakka, jonka jälkeen se on varsin maltillista. Lemunniemen alueen kasvu alkaa voimakkaana vuonna 2024 ja jatkuu pitkälle 2030-luvulle. Uusi päiväkoti on saavutettavissa myös muilta asuinalueilta kulkuyhteyksien myötä. 

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi monitilaympäristöiksi. Tiloihin tulee muun muassa joustavasti siirrettäviä tilanjakajia ja liukuseiniä. Näin varmistetaan elinkaarinäkökulmasta kaikkien tulevien käyttäjäryhmien tarpeet mahdollisimman hyvin. 

Päiväkodin lisäksi rakennukseen tulee ryhmätiloja, monitoimitila ja yhteisiä tiloja, kuten esimerkiksi ruokailutila. Oppimisympäristö rakennetaan siten, että ympäristö joustaa ryhmän tarpeiden ja lasten ikärakenteen mukaisesti. Perinteiseen kolmen hoitajan ryhmään ei toimintaa enää lukita, vaan oppimisympäristön tulee antaa mahdollisuudet muodostaa ryhmästä erilaisia kokoonpanoja lasten tarpeiden mukaan, muun muassa pienryhmiä. 

Talousarviossa hankkeelle on varattu 6,1 milj. euroa. Tämän lisäksi ensikertaiseen kalustamiseen varataan 400 000 euroa. 

Terveystarkastajan lausunnon mukaan uudisrakennuksen tieltä purettava Kuovinkadun kiinteistö ei olisi ollut sellaisenaan käytettävissä päiväkoti- tai muuhun vastaavaan toimintaan. Valtuuston hyväksymässä esityksessä tuotiin esiin myös se, ettei vuodesta 2018 tyhjillään olevaan kiinteistöön olisi peruskorjauksella saatu tarvittavaa määrää varhaiskasvatuspaikkoja.

 Lisätietoja:

  • Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila, puh. 040 355 5273, kaisa.mattila@kaarina.fi
  • Sivistysjohtaja Elina Heikkilä, puh. 050 373 2568, elina.heikkila@kaarina.fi 

Jaa