Piispanristin asemakaavan muutos: osallistumiskokous 4.10.

Julkaistu: 28.9.2022 | Päivitetty: 22.8.2023

Piispanristin asemakaavan muutosta, A3320, koskeva kaikille avoin osallistumiskokous pidetään tiistaina 4.10.2022 kello 18.00–20.00 Piispanlähteen yläkoulun ruokasalissa osoitteessa Marsukatu 1.

Asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Kairiskulmantien, Poikluomantien, Mallaskadun ja entisen panimon rajoittamalla alueella. Suunnittelualue käsittää myös Piispanristin lammen.

Tilaisuudessa esitellään Piispanristin asemakaavan muutokseen liittyviä suunnittelun lähtökohtia ja laadittuja idealuonnosten vaihtoehtoja. Lisäksi tilaisuudessa esitellään muun muassa Piispanristin nykyistä yritysaluetta koskevaa liikenteen kehittämissuunnitelmaa sekä muita aluetta koskevia selvityksiä. Piispanristin asemakaavan muutoksen tavoitteena on tukea omalta osaltaan Piispanristin alueen kehittämistä kohti osayleiskaavan mukaista monipuolista kaupunginosakeskusta.

Valmisteluaineistona alla olevissa liitteissä ote kaupunkikehityslautakunnan 31.8.2022 pöytäkirjasta ja idealuonnosten vaihtoehdot.

Jaa