Saavutettava Kaarina: Houkutteleva ja turvallinen paikka kävellä ja pyöräillä

Julkaistu: 20.11.2023 | Päivitetty: 20.11.2023
Kaarinan kaupunki on laatinut kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jolla pyritään lisäämään kävelyn ja pyöräilyn osuutta kaarinalaisten liikkumisessa.

Edistämisohjelma toteuttaa kaupungin ilmasto-ohjelmaa ja hyvinvointiohjelmaa sekä liittyy tiiviisti kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Ohjelma on saanut Traficomilta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustusta ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa marraskuun alussa. Voit tutustua edistämisohjelmaan alla olevan linkin kautta.

Ohjelman visio vuoteen 2030 on Saavutettava Kaarina: Houkutteleva ja turvallinen paikka kävellä ja pyöräillä. Tarkoituksena on, että tulevaisuuden kaarinalaisille olisi helppoa valita kävely tai pyöräily, kun he lähtevät töihin, kouluun, päiväkotiin, kauppaan, liikkumaan, virkistäytymään, palveluihin tai vaikka kyläilemään. Kaupungin liikenneverkko, palveluiden ja asumisen sijoittuminen sekä asenneilmapiiri kannustavat valitsemaan houkuttelevan ja turvallisen vaihtoehdon: kävelyn tai pyöräilyn.

Ohjelmassa esitettiin vision tueksi neljä tavoiteparia:

  1. Resurssit ja yhteistyö
  2. Aktivointi ja kasvatus
  3. Hyvinvointi ja ympärivuotisuus
  4. Saavutettavuus ja lähipalvelut

Näiden tavoitteiden avulla kaupunki pyrkii laaja-alaisesti ja monipuolisesti edistämään kävelyä ja pyöräilyä osana normaalia arkea.

Ohjelmassa kävelyn ja pyöräilyn erot on tunnistettu. Kävelyn edistämiseksi parannetaan keskeisten kävelyalueiden houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä, edistetään kävely-ympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä erityisesti palveluiden lähellä sekä tehdään liikkumisesta Kaarinassa helppoa ja selkeää kaikille. Pyöräilyn edistämiseksi taas luodaan kattava, yhtenäinen, turvallinen ja viihtyisä pyöräilyreitistö, nopeutetaan pyöräilyä etenkin Turkuun sekä parannetaan laadukkaan pyöräpysäköinnin saatavuutta matkojen molemmissa päissä. Myöskään pyörämatkailua ei unohdeta: tähän Kaarinassa on jo loistavat edellytykset.

Kaupunki kannustaa asukkaitaan kulkemaan etenkin lyhyet työ- ja koulumatkat kävellen tai pyörällä.

Kaarina on pyöräiltävän kokoinen kaupunki.

Työn aikana muodostettiin toimenpideohjelma, joka perustuu etenkin asukkaiden, päättäjien ja kaupungin näkemyksiin kehittämiskohteista. Toimenpiteissä korostuvat resurssit ja yhteistyö, asukkaiden aktivointi ja kasvatus, saavutettavuus ja lähipalvelut sekä kävelyn ja pyöräilyn väylät ja niiden kunnossapito. Tärkeimpiä kärkitoimenpiteitä ovat nopeusrajoitusten päivittäminen, pyöräilybrändin käyttöönotto, keskeisten kävelyakselien kehittäminen sekä Pyhän Katariinan tien parantaminen.

Edistämisohjelman laadinta ja hyväksyminen ovat ensimmäinen askel kohti kävely- ja pyöräilymyönteistä Kaarinaa. Ohjelma on siis vain lähtölaukaus, varsinainen työ on vielä edessä.

Lisätietoja kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

Jaa