Tervetuloa luomaan yhdessä tulevaisuuden Kaarinaa - kutsu strategiatyöpajoihin

Julkaistu: 8.2.2022 | Päivitetty: 10.2.2022

Tervetuloa osallistumaan Kaarinan uuden strategian valmisteluun ja luomaan yhdessä tulevaisuuden Kaarinaa. Tämä on avoin kutsu kaupungin yrityksille, yhteisöille, järjestöille sekä kaikille kaupunkilaisille. 

Kaarinan strategia uudistetaan hyvinvointialueuudistuksen vuoksi nyt perusteellisemmin kuin tavallisesti. Lähtökohdat ovat uudenlaiset, ja haluammekin sen vuoksi kuunnella erityisesti kaupunkilaisia, ja huomioida strategian valmisteluprosessissa eri näkökulmat.  Jokaisen ääni on merkittävä satsaus tulevaisuuden kaupungille, jota rakennamme yhdessä.

Tulevaisuustyöpaja maaliskuussa

Millainen Kaarina olisi tulevaisuudessa paras mahdollinen paikka työskennellä ja asua? Entä millainen Kaarina olisi toimivin ja houkuttelevin eri järjestöjen, yhdistysten ja yritysten näkökulmasta? Millainen on paras Kaarina?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia virtuaalisessa tulevaisuustyöpajassa, joka järjestetään 9.3.2022 klo 17-20.

Tulevaisuustyöpajan jälkeen on kevään aikana mahdollisuus osallistua myös kaupungin vision, strategisten päämäärien ja strategian viimeistelyn työpajoihin. Tulevien työpajojen sisällöt tarkentuvat tulevaisuustyöpajan pohjalta, joten tulevaisuustyöpaja 9.3.2022 on erittäin tärkeä paikka osallistua keskusteluun ja vaikuttaa!

Tulevaisuustyöpajan tavoite ja työskentely

Virtuaalisen tulevaisuustyöpajan alussa kuullaan alustuksia kaupungin nykytilasta, joita on kartoitettu kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille kohdennetulla kyselyllä. Tämän jälkeen jakaannutaan pienryhmiin ja keskustellaan mm. seuraavista aiheista:

  • Mikä edistää hyvinvointia Kaarinassa?
  • Mitä palveluita Kaarinan tulisi tarjota ja mitä ei?
  • Mitä palveluita tulisi kehittää niin, että ne palvelisivat kaupungin asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä mahdollisimman hyvin?

Keskustelua työpajassa ohjaavat yhteistyössä kaupungin kanssa 4FRONT Oy:sta Anne-Mari Järvelin, Hanna Koskela ja Jenna Kiiskinen. 

Osallistuminen

Virtuaalinen tulevaisuustyöpaja on kaikille avoin. Osallistuminen ei edellytä ennakkovalmistautumista tai aiempaa kokemusta strategiatyöstä. Kaarinan kaupunki muistaa kaikkia työpajaan osallistuneita pienellä lahjalla.

Työpajaosallistuminen vaatii nettiyhteyden ja älylaitteen (tietokone, matkapuhelin, tabletti, tms.).

Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kiitos että vahvistat osallistumisesi työpajaan ilmoittautumalla viimeistään 25.2.2022:

https://www.lyyti.fi/questions/4d6ca40b3f

Strategiavalmistelun eteneminen

Vastaava tulevaisuustyöpaja järjestetään maaliskuussa kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Tulevaisuustyöpajojen jälkeen valmistelu etenee kohti kaupungin vision, arvojen ja päämäärien määrittelyä.

Sekä henkilöstöllä, luottamushenkilöillä, asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua strategian valmisteluun myös huhti- ja kesäkuussa:

  • Visiotyöpaja 12.4.2022 klo 17-20. Tulevaisuuden tavoitetilan tarkentaminen.
  • Strategiset päämäärät -työpajat 20.4./ 26.4./ 27.4.2022 klo 17-20. Kukin työpajoista kohdistuu tiettyyn teemaan, jotka tarkentuvat prosessin edetessä. 
  • Strategian viimeistely -työpajat 1.6. ja 2.6.2022. Kaksi saman sisältöistä työpajaa, joista voi valita kumpaan osallistuu. 

Voit osallistua yhteen tai useampaan työpajaan. Yksikään työpaja ei edellytä osallistumista aiempiin työpajoihin.

Työpaja mahdollistaa ja vahvistaa kaupungin yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, mikä onnistuu sisäistä keskustelua lisäämällä. Meillä jokaisella on tarve tulla kuulluksi, ja toisaalta tarve olla osa isompaa ryhmää, yhteisöä. Toivon, että osallistuminen strategiavalmisteluun koetaan myös mahdollisuutena edistää yhteistyötä niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa, sanoo kaupunginjohtaja Harri Virta.

Tervetuloa luomaan yhdessä tulevaisuuden Kaarinaa! Näkemystäsi tarvitaan.

Lisätietoja

Anne-Mari Järvelin, vanhempi konsultti, 4FRONT Oy, 040 7056 944, anne-mari.jarvelin@4front.fi 

Päivi Antola, hallintojohtaja, Kaarinan kaupunki, 050 5415 160, paivi.antola@kaarina.fi

Harri Virta, kaupunginjohtaja, Kaarinan kaupunki, 050 3732 400, harri.virta@kaarina.fi

Jaa