Uusia pyöräilijän tienylityspaikan liikennemerkkejä käyttöön Kaarinassa

Julkaistu: 12.11.2021 | Päivitetty: 23.11.2021

Kaarinassa muutetaan 4 nykyistä korotettua suojatietä pyöräilijän tienylityspaikoiksi. Lisäksi yksi uusi korotettu suojatie merkitään pyörätien jatkeeksi. Ajoradan liikenteellä on näissä paikoissa jatkossa väistämisvelvollisuus pyöräilijää kohtaan.

Uudessa tieliikennelaissa tuli käyttöön uusi liikennemerkki B7, joka tarkoittaa väistämisvelvollisuutta pyöräilijän tienylityspaikassa. Tämä tarkoittaa, että ajoradan liikenteen on väistettävä pyörätien jatkeella kulkevia pyöräilijöitä. Liikennemerkillä B7 saa merkitä vain rakenteellisesti korotettuja pyörätien jatkeita. Tiemerkintänä tällaisessa kohdassa on pyörätien jatkeen maalaus (katkonainen suojatiemaalaus).

Liikennemerkki B7, väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Ajoneuvolla on väistettävä pyörätien jatketta käyttävää pyöräilijää.

Kaarinassa kaikki uusilla liikennemerkeillä merkittävät kohteet ovat ennestään korotettuja suojateitä. Valitut paikat ovat sellaisia, joissa liikkuu paljon pyöräileviä lapsia ja joissa pyöräilijöille on jo aiemmin usein oltu kohteliaita ja annettu tilaa. Näiden merkittyjen pyörätien jatkeiden yhteyteen jäävät edelleen myös suojatiet, joilla noudatetaan jalankulkijoiden suhteen tavanomaisia suojatiesääntöjä.

Pyöräilijän tienylityspaikoiksi muutetaan:

  • lukion edustan korotettu suojatie Voivalantiellä
  • Auranlaakson koulun edustan korotettu suojatie Littoistenjärventiellä
  • Hovirinnan rantapuistoon johtava korotettu suojatie Kartanontiellä Uimarannantien liittymässä
  • Untolantien korotettu suojatie kohdassa, jossa pyörätie vaihtaa puolta
  • uusi korotettu suojatie Herrasniitynkadulla Herrasniitynraitin kohdalla (rakennetaan muutoin katusuunnitelman mukaisesti, mutta merkitään samantien pyöräilijän tienylityspaikaksi).

Kaupunki on käynyt edellä mainitut kohteet Liikenneturvan yhteyspäällikön Elias Ruutin kanssa yhdessä läpi. Ruutti kommentoi: ”Olen tutustunut kohteisiin ja pidän ratkaisuja tarkoituksenmukaisina. On tärkeää, että uusi liikennemerkki B7 tulee tienkäyttäjille tutuksi ja että aiheesta viestitään aktiivisesti.”

Ylityspaikoilla, joissa ei ole uutta B7-liikennemerkkiä, kärkikolmiota tai stop-merkkiä, pyöräilijän on suoralla tieosuudella edelleen väistettävä ajoradan liikennettä pyörätieltä ajoradalle tullessaan. Väistämisvelvollisuuksista erilaisissa tilanteissa kerrotaan esimerkiksi Liikenneturvan nettisivuilla ja Autoliiton nettisivuilla.

Tilapäisiä haittoja koululaisille ja muulle liikenteelle

Korotuksia parannetaan ennen uusien liikennemerkkien asentamista ja tiemerkintöjen tekemistä lukion edessä, Kartanontiellä ja Untolantiellä. Korotusten asfaltointi ja viisteet tehdään osittain uusiksi. Työt aiheuttavat tilapäistä haittaa autoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle. Korotusten asfaltointityöt tullaan tekemään viikkojen 46-47 aikana. Tiemerkinnät, eli pyörätien jatkeen maalaus ja korotuksen huomioruudut, tehdään mahdollisimman pian asfaltoinnin jälkeen.

Lapsille kannattaa kertoa, että isojen työkoneiden kohdalta ei pääse kulkemaan suojatietä pitkin asfaltointitöiden aikana. Urakoitsija järjestää työn ajaksi liikenteenohjausta ja vilkas koululaisliikenne otetaan erityisesti huomioon etenkin lukion edustan suojatiellä. Myös autoilijoiden tulee huomioida, että näissä kaikissa kohdissa tulee noudattaa tietyön aikana erityistä varovaisuutta, koska lasten totuttu kulkureitti ei hetkellisesti ole käytössä.

Muutoksista vastaa kaupungin infrapalvelut.

Jaa