Valkeavuoren kampuksen rakentaminen alkaa

Julkaistu: 24.1.2023 | Päivitetty: 24.1.2023

Valkeavuoren kampuksen rakentaminen alkaa viikolla 4-5 työmaa-alueen aitaamisella. Työmaa vaikuttaa etenkin koulun alueen läpi kulkeviin sisäisiin kulkureitteihin ja pysäköintijärjestelyihin.

Kampuksen alueen liikennesuunnitelma on esitetty alla olevassa liitekartassa. Osa kartalla esitetyistä järjestelyistä on sellaisia, että niiden rakentaminen alkaa aitaamisen kanssa samaan aikaan. Muutosvaihe vaatii alueella liikkuvilta erityistä tarkkaavaisuutta. Liikennejärjestelyt pyritään tekemään mahdollisimman selkeiksi ja turvallisiksi kaikille liikennemuodoille kampuksen rakentamisen ajaksi.

Liikennejärjestelyihin saattaa tulla muutoksia töiden etenemisen aikana, niistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Kampuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2025.

Pysäköintijärjestelyt

Lukion ja E-väistötilan välinen pysäköintialue Voivalantien varressa poistuu käytöstä. Korvaava väliaikainen pysäköintialue sijaitsee Veitenmäentien varressa saattoliikennepaikan eteläpuolella. Osa väliaikaisesta pysäköintialueesta on varattu työmaan pysäköintipaikoiksi, osa on koulujen ja liikuntahallin käytössä.

Aapiskujan varressa olevien A -ja B-rakennusten viereisiä pysäköintialueita laajennetaan. Niiden valmistuttua lukion pihan pysäköintialue luultavasti muutetaan välituntipihaksi, jonne autoilla ajo estetään puomein.

Uusi mopoille varattu pysäköintialue sijaitsee lukion kulmalla Voivalantien varressa entisen pyöräparkin kohdalla. Mopoja voi toistaiseksi pysäköidä nykyiseen tapaan myös B-rakennuksen viereisellä pysäköintialueella. Uusi mopoparkki rakennetaan A-rakennuksen alapuoliselle pysäköintialueelle.

Mopoautoille tai vastaaville pienemmille ajoneuvoille on suunniteltu erilliset pysäköintipaikat A-rakennuksen alapuoliselle pysäköintialueelle, ne valmistuvat lähiviikkojen aikana. Ajoyhteys p-alueelle on Aapiskujan kautta. Sitä ennen mopoautot pysäköidään henkilöautojen pysäköintipaikoille.

Pyöräparkit sijaitsevat:

  • lukion ja A-rakennuksen välissä (nykyinen pyöräparkkialue), kulkuyhteys Voivalantieltä
  • Aapiskujan suunnassa B- ja K-rakennusten välissä (nykyinen pyöräparkkialue), kulkuyhteys Aapiskujalta
  • F-väistötilan ja Veitenmäentien välissä, kulkuyhteys Veitenmäentieltä.

Uusia väliaikaisia pyöräparkkialueita toteutetaan kevään aikana esimerkiksi E-väistötilan läheisyyteen sekä liikuntahallin eteen.

Saattoliikenne

Koulun virallinen saattoliikennepaikka sijaitsee Veitenmäentien ja Voivalantien kulmassa. Saattoliikennepaikalle ajetaan Veitenmäentieltä ja sieltä poistutaan Voivalantielle.

Veitenmäentien varressa Aapiskujan kohdalla (koulun puolella) on saattoliikenteen käyttöön soveltuva levennys. Veitenmäentien keskustan puoleinen levennys samalla kohdalla ei ole turvallinen saattoliikennepaikka.

Muita saattoliikennepaikkoja Valkeavuoren koululla ei ole.

Työmaaliikenne

Työmaaliikenne kulkee aidatulle työmaa-alueelle porttien kautta Voivalantieltä ja Veitenmäentieltä. Porttien kohdilla kaikkien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä jalankulku- ja pyörätiellä että autoillessaan. Työmaan porteista tulee kulkemaan paljon raskasta liikennettä ja turhaa liikkumista porttien läheisyydessä tulee välttää.

Työmaan liittymiä ei saa käyttää koulun saattoliikenteessä jättö- tai kääntöpaikkoina. Voivalantieltä nykyisestä lukion liittymästä saavat ajaa jatkossa vain työmaaliikenne ja lukion huoltoajo, lukion pihan muutamille pysäköintipaikoille kulkevat autoilijat sekä uudelle mopoparkille ajavat mopot.

Jalankulku ja pyöräreitit

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit Voivalantien ja Veitenmäentien varressa pysyvät ennallaan. Veitenmäentielle asennetaan työmaan portin kohdalle turvallisuussyistä pyörätielle hidasteet.

Kampusalueen sisäiset reitit merkitään tarpeen mukaan ja koulu tiedottaa oppilaille turvallisista kulkureiteistä alueen sisällä. Mopoilla ja muilla moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla piha-alueen läpi ajaminen on kielletty.

Liikuntahallin liikenne

Liikuntahallin takapihasta osa aidataan työmaa-alueeksi. Liikuntahallin huoltoajo sekä liikuntaesteisten nykyinen kulkureitti pysyvät ennallaan liikuntahallin takakulmassa hallin eteläpuolella. Kaikki muu liikennöinti liikuntahallille tapahtuu Veitenmäentieltä väliaikaisen pysäköintialueen kohdalta.

Kampuksen rakentamisen aikainen tiedotus

Liikennejärjestelyjen muutoksista viestitään kaupungin verkkopalvelussa www.kaarina.fi ja sosiaalisen median kanavissa. Kaarinan kaupunki ja urakoitsija viestivät Valkeavuoren kampuksen rakentamisesta myöhemmin ilmoitettavissa kanavissa. Koulun oppilaille ja huoltajille viestitään rakentamisaikaisista huomioitavista asioista Wilma-viestein ja henkilökunta pidetään ajan tasalla koulun sisäisellä viestinnällä.

Lisätietoja järjestelyistä antavat

Valkeavuoren kampuksen alueen liikennesuunnitelma

Jaa