Valkeavuoren kampuksen rakentaminen etenee aikataulussa

Julkaistu: 10.3.2023 | Päivitetty: 22.8.2023

Valkeavuoren kampuksella tehdään tällä hetkellä louhinta- ja räjäytystöitä sekä maanajoa. Työmaa-alueen kulkuyhteydet ja pysäköintijärjestelyt on saatu valmiiksi. Pienimuotoisia parannuksia ja tarkennuksia tehdään vielä lämpimämpien kelien saapuessa.

Kampuksen alueen päivitetty liikennesuunnitelma on esitetty alla olevassa liitekartassa. Muutokset vaativat alueella liikkuvilta erityistä tarkkaavaisuutta. Liikennejärjestelyt on pyritty tekemään mahdollisimman selkeiksi ja turvallisiksi kaikille liikennemuodoille kampuksen rakentamisen ajaksi. Alueelle on lisätty useita liikennemerkkejä ja opasteita ohjaamaan kulkijoita oikeanlaiseen liikkumiseen kulkuväylillä sekä asianmukaiseen pysäköintiin. Liikenne- ja opastemerkit ovat velvoittavia, eivät suosituksia.

Liikennejärjestelyt ovat voimassa syksyyn 2025 kampuksen valmistumiseen saakka.

Pysäköintijärjestelyt

Väliaikainen pysäköintialue sijaitsee Veitenmäentien varressa saattoliikennepaikan eteläpuolella. Osa väliaikaisesta pysäköintialueesta on varattu työmaan pysäköintipaikoiksi ja osa on koulujen ja liikuntahallin käytössä. Pysäköintialueelle pystytetään vielä liikennemerkkejä sekä rajauksia osoittamaan pysäköintipaikat alueella.

Aapiskujan varressa olevien A- ja B-rakennusten viereisiä pysäköintialueita on laajennettu. Alueella on liikennemerkit.

Rakennustyömaan pohjoispuoleisella kulkuväylällä, joka johtaa Voivalantieltä lukiolle (lukion huoltoajo), ei ole enää parkkipaikkoja muille kuin mopoille sekä muutamille erikseen sovituille tahoille. Paikat on merkitty liikennemerkein. Kyseessä on pelastustie, jolle pysäköinti on kielletty. Kyseistä kulkuväylää ei saa myöskään käyttää saattoliikenteeseen tms. Kyseistä kulkuväylää saavat käyttää väliaikaisesti ainoastaan huoltoajo ja rakennustyömaan ajoneuvot sekä mopoparkille ajavat mopot.

Uusi mopoille varattu pysäköintialue sijaitsee lukion kulmalla Voivalantien varressa kartan mukaisesti, mopoparkkialue on osoitettu liikennemerkillä "vain mopoille”. Mopoja voi pysäköidä nykyiseen tapaan myös B-rakennuksen viereiselle pysäköintialueelle sekä A-rakennuksen itäpuolelle rakennettuun mopoparkkiin, joka on merkitty liikennemerkillä.

Mopoautoille tai vastaaville pienemmille ajoneuvoille suunnitellut erilliset pysäköintipaikat A-rakennuksen alapuoliselle pysäköintialueelle ovat valmistuneet. Nämä ajoneuvot pysäköidään vain niille tarkoitetuille paikoille. Ajoyhteys P-alueelle on Aapiskujan kautta.

Pyöräparkit sijaitsevat:

  • lukion ja A-rakennuksen välissä (nykyinen pyöräparkkialue), kulkuyhteys Voivalantieltä tai Aapiskujan kautta yläpihan läpi
  • lukion keittiön kulmalla Voivalantien varressa
  • E-väistötilan seinustalla Voivalantien varressa
  • Aapiskujan suunnassa B- ja K-rakennusten välissä (nykyinen pyöräparkkialue), kulkuyhteys Aapiskujalta
  • F-väistötilan ja Veitenmäentien välissä, kulkuyhteys Veitenmäentieltä.

Pyöräilijöiden määrän kasvaessa uusia väliaikaisia pyöräparkkialueita toteutetaan tarvittaessa kevään aikana esimerkiksi lukion ja liikuntahallin eteen. Lisäksi E-rakennuksen pyöräparkkialuetta laajennetaan niin ikään tarvittaessa.

Saattoliikenne

Koulun virallinen saattoliikennepaikka sijaitsee Veitenmäentien ja Voivalantien kulmassa. Saattoliikennepaikalle ajetaan Veitenmäentieltä ja sieltä poistutaan Voivalantielle. Saattoliikennepaikan kevyenliikenteen väylää on jatkettu lännen suuntaan Veitenmäentielle asti.

Veitenmäentien varressa Aapiskujan kohdalla (koulun puolella) on saattoliikenteen käyttöön soveltuva levennys. Levennyksessä on liikennemerkki, jossa ohjataan myös rajoitettuun pysähtymiseen.

Muita saattoliikennepaikkoja Valkeavuoren koululla ei ole.

Työmaaliikenne

Työmaaliikenne kulkee aidatulle työmaa-alueelle porttien kautta Voivalantieltä ja Veitenmäentieltä. Porttien kohdilla kaikkien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä jalankulku- ja pyörätiellä että autoillessaan. Turhaa liikkumista porttien läheisyydessä on vältettävä. Voivalantielle on asennettu liikennemerkit osoittamaan kääntymiskieltoa Voivalantieltä työmaaportille ja lukion pihalle.

Työmaan liittymiä ei saa käyttää koulun saattoliikenteessä jättö- tai kääntöpaikkoina.

Jalankulku ja pyöräreitit

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit Voivalantien ja Veitenmäentien varressa pysyvät ennallaan. Veitenmäentielle on asennettu työmaan portin kohdalle turvallisuussyistä pyörätielle hidasteet. Aapiskujan varrelle on tehty B-rakennuksen eteläpuolelle uusi kevyenliikenteen jatke, joka johtaa kevyenliikenteen väylälle Saaristotien alikulkukutunneliin.

Mopoilla ja muilla moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla piha-alueella ja piha-alueen läpi ajaminen on ehdottomasti kielletty.

Liikuntahallin liikenne

Liikuntahallin huoltoajo sekä liikuntaesteisten nykyinen kulkureitti pysyvät ennallaan liikuntahallin takakulmassa hallin eteläpuolella. Kaikki muu liikennöinti liikuntahallille tapahtuu Veitenmäentieltä väliaikaisen pysäköintialueen kohdalta. Liikuntahallin pohjoispuolelle on lisätty takseille oma saattopaikka.

Louhinta- ja räjäytystyöt

Valkeavuoren kampuksen rakennustyömaalla on siirrytty louhinta- ja räjäytystyövaiheeseen. Yhdessä urakoitsijan, kaupungin ja käyttäjien kanssa on sovittu kolmesta päiväsaikaan ajoittuvasta räjäytysaikaikkunasta. Nämä ovat

  • kello 10.00-10.20
  • kello 12.30-12.50
  • kello 15.00-15.20.

Jokaista räjäytystä edeltää voimakas merkkiääni, joka ilmoittaa tulevasta räjäytyksestä.

WEB-kamera

Valkeavuoren kampuksen työmaalle asennetaan WEB-kamera, josta voi seurata ajantasaisesti rakentamisen etenemistä. Kameran ottamaa kuvaa pääset katsomaan myöhemmin ilmoitettavassa osoitteessa.

Työmaa-alueelle kulku ilman lupaa ja asianmukaisia turvavarusteita on ehdottomasti kielletty!

Kampuksen rakentamisen aikainen tiedotus

Kaarinan kaupunki tiedottaa Valkeavuoren kampuksen rakentamisen etenemisestä kaupungin verkkopalvelussa www.kaarina.fi ja sosiaalisen median kanavissa. Linkki tiedotteeseen ja karttaan löytyy myös Valkeavuoren koulun sivuilta.

Urakoitsija laatii viikkotiedotteen, joka löytyy heidän omilta verkkosivuiltaan.

Koulun oppilaille ja huoltajille viestitään rakentamisaikaisista asioista Wilma-tiedottein sekä Wilma-viestein ja henkilökunta pidetään ajan tasalla koulun sisäisellä viestinnällä.

Lisätietoja järjestelyistä antavat

Rakennuspäällikkö Jouko Jortikka, p. 040 593 5332

Koulurakentamisen asiantuntijarehtori Kaj Kanervavuori, p. 050 373 2419

Jaa