Velvoite lähikontaktien välttämisestä yrityksille ja yhteisöille - kirjallinen suunnitelma tarvitaan

Julkaistu: 10.3.2021 | Päivitetty: 12.3.2021

Yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa velvoitetaan varmistamaan, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan välttää. Lounais-Suomen AVI:n päätös koskee seuraavia toimijoita:     

  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt          
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat       
  • kunnat ja kuntayhtymät       
  • uskonnolliset yhdyskunnat        
  • julkisoikeudelliset laitokset

Päätös on voimassa 6.3.–5.4.2021.

Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit

Lomake suunnitelman laatimiseen

AVI:n usein kysytyt kysymykset

Velvoitteet

Velvoitteet asiakastiloissa ovat seuraavat:    

  • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
  • Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.      
  • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.
  • Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 
  • Lisäksi asiakkaita on ohjeistettava selkeästi asiakastiloissa näkyvillä ohjeilla.

Ympäristöterveyden vastuulla on yritysten ja muiden asiakastiloja hallussaan pitävien toimijoiden valvonta.

Jos huomaat epäkohtia velvoitteen noudattamisessa kaupungin, yritysten tai muiden toimijoiden tiloissa, voit ilmoittaa siitä osoitteella tartuntataudit@kaarina.fi.

Jaa