Yhdistykset toivovat yhteistyötilaisuuksia, tiloja ja lisää tiedotusta

Julkaistu: 17.6.2022 | Päivitetty: 21.6.2022
Kaupunki keräsi yhdistyksiltä kokemuksia yhteistyöstä kaupungin kanssa, parannusehdotuksia sekä ideoita tasapuolisista yhteistyön periaatteista.

Kysely oli avoinna toukokuun ajan ja siihen kertyi yhteensä 61 vastausta. Vastanneista yhdistyksistä 66 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Kaarinan kaupungin tarjoamaan tukeen. Suurin osa vastanneista oli saanut kaupungilta rahallista avustusta ja käyttänyt kaupungin tiloja toiminnassaan. Eniten vastauksia kertyi urheiluseuroilta sekä kulttuurijärjestöiltä ja ystävyysseuroilta

Yhdistykset ovat tyytyväisiä palvelun sujuvuuteen kaupungin kanssa, tilojen tarjontaan sekä taloudelliseen tukeen. Toisaalta parannusehdotuksissa toivottiin myös tilaongelmiin ratkaisuja. Toiveena esitettiin, että tiloja pitäisi pystyä itse varaamaan ja perumaan, mikä vapauttaisi käyttämättömiä vuoroja muiden käyttöön. Eniten toiveita tuli keskustelun ja yhteistyön lisäämiseen liittyen. Yhdistykset toivovat lisää teemakeskusteluja, yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä yhteistyötilaisuuksia. Lisäksi koettiin, että kaupungin verkkosivuja voisi selkeyttää ja lisätä sivuille tietoa yhdistysyhteistyöstä.

Yhdistykset saivat myös itse ehdottaa tasapuolisia ja selkeitä yhdistysyhteistyön periaatteita. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat toiminnan merkittävyys ja saavutettavuus, tasapuolisuus kriteereissä sekä tuettu tilojen käyttö. Hakuprosessin tulisi olla selkeä ja yhdistysten toimintaa pitäisi arvioida monipuolisesti. Ehdotuksena oli, että yhdistyksiltä vaaditaan omarahoitusta toiminnassa. Lisäksi toivottiin, että vuokrakuluja suhteutettaisiin avustuksen määrää jakaessa.

Kyselyn toteutti kaupunginhallituksen nimittämä työryhmä, jossa on edustusta luottamushenkilöistä ja virkamiehistä. Työryhmän tavoitteena on laatia yhdistysyhteistyölle periaatteet, jotka hyväksytään syyskuussa. Seuraavassa työvaiheessa laaditaan luonnos yhdistysyhteistyön periaatteista, joita käsitellään yhdessä yhdistysten kanssa elokuun yhdistysfoorumeissa.

Tervetuloa yhdistysfoorumeihin elokuussa!

Urheiluseurojen yhdistysfoorumi 16.8.2022 klo 18

Kulttuurin, nuorisotoiminnan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdistysfoorumi 17.8.2022 klo 18

Molemmat tilaisuudet järjestetään Kaarina-salissa.

Jaa