Ympäristötiedote maatilojen polttoaineen varastointiin

Julkaistu: 23.6.2020 | Päivitetty: 23.6.2020
Maatiloilla varastoidaan tyypillisesti polttoöljyä erilaisissa farmarisäiliöissä.

Polttoaineiden varastointimäärät maatiloilla ovat kasvussa niiden matalan hinnan takia. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnassa on huomioitava maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot. Maatiloilla on velvollisuus kaikissa tilanteissa huolehtia, että mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään, vesiin tai viemäriin ja että ne pystytään keräämään talteen mahdollisimman lähellä vuotokohtaa. Säiliöiden kunnosta, huolloista sekä täyttö- ja jakelupaikkojen vuotojen hallinnasta on huolehdittava asianmukaisesti.

Toiminnassa on lisäksi noudatettava Kaarinan ympäristönsuojelumääräyksiä, jätehuoltomääräyksiä sekä pelastuslaitosten ohjeita ja määräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan öljysäiliön omistajan on tarkastettava käytössä oleva säiliö säännöllisin välein ja pyydettäessä esitettävä ammattilaisen tekemä säiliön tarkastuspöytäkirja. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä syntyvät vaaralliset jätteet (ns. ongelmajätteet) on toimitettava vastaanottopaikkoihin esim. Topinojan jätekeskukseen vähintään kerran vuodessa.

Lisätietoa vuotojen hallinnasta löytyy esimerkiksi eri kaupunkien ja viranomaisten yhteistyössä laatimasta Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta –oppaasta. Opas on ladattavissa Tukesin verkkosivuilta

Lisätietoa farmarisäiliöistä ja polttonesteiden turvallisesta varastoinnista saa nettisivuilta: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-324

Tämä viranomaistiedote on laadittu ympäristöministeriön pyynnöstä ja ohjeistuksen mukaan. Yllä olevasta linkistä löydät myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen laatiman farmarisäiliön tarkistamislistan ohjeeksi omaan käyttöönne.                     

Tiedotteen on laatinut: 
Kaarinan ympäristönsuojelutoimisto

 

Jaa