Arviointi

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa todetaan oppilaan vuosiluokalta siirtyminen, vuosiluokalle jättäminen tai ehdollinen vuosiluokalle jättäminen. Lukuvuoden aikana oppilas voi saada myös välitodistuksen, johon merkitään samat tiedot kuin lukuvuositodistukseen lukuun ottamatta luokalta siirtoa.

Jaa