Erityiset painoalueet opetuksessa

Yhtenä eriyttämisen menetelmänä perusopetuksessa käytetään erityisten painoalueiden määrittelyä, jolloin oppilas keskittyy niiden opiskeluun.

Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt. Keskittymällä olennaiseen, oppilaalle jää voimavaroja vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan. Jokaiselle erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan Kaarinassa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Siinä määritellään mm. opiskelun erityiset painoalueet, edistymisen seuranta ja arviointitavat ja muut pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt ja työskentelytavat. Oppilas pyrkii edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin; painoalueet eivät siis voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä. 

Jaa