Esinevahingot ja niiden korvaaminen

Oppilas vastaa itse henkilökohtaiselle omaisuudelleen (esimerkiksi silmälasit, kännykät, tabletit) aiheutuneista vahingoista. Koulussa tapahtuneet varkaudet ovat asianomistajarikoksia, joista huoltajan tulee tehdä rikosilmoitus poliisille.

Jos oppilas hävittää tai rikkoo kirjan, huoltaja ostaa uuden kirjan tilalle. Jos oppilas rikkoo koulun omaisuutta, koulu laskuttaa tuhoutuneesta omaisuudesta huoltajaa.

Perusopetuksessa 4.-9. luokkien oppilailla on käytössä henkilökohtainen tablet-laite oppimisen välineenä. Laitteet on vakuutettu. Rikkoutumistapauksia käsittelee koulukohtainen opettaja-oppilaslaitevastaava, jolta oppilas saa vahinkoilmoituslomakkeen, minkä hän vie kotiin huoltajan täytettäväksi. Oppilas palauttaa täytetyn lomakkeen oppilaslaitevastaavalle, joka puolestaan toimittaa sen eteenpäin vakuutuskäsittelyä varten. 

Koti ei ole korvausvastuullinen tablet-laitteen rikkoutumisesta, mikäli kyse on vahingosta. Koti on velvollinen korvaamaan hallinnollisia kuluja, mikäli todetaan, että rikkoutumiseen on liittynyt tahallisuutta tai suurta huolimattomuutta.

Jaa