Koulukuljetukset

Kuljetus lähikouluun

Perusopetuksen, esiopetuksen tai lisäopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusavustukseen, kun

  • koulumatka on kävellen mitattuna yli 5 kilometriä
  • oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioiden, matka on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista  aiheutuvista kustannuksista.

Koulukuljetushakemus (e-lomake)

Koulukuljetushakemus (word, täytettävä ja tulostettava)
Sisäisen joukkoliikenteen (FÖLI) aikataulut 

Kaarinan sivistyslautakunta on hyväksynyt Kaarinan kaupungin koulukuljetussuunnitelman ja kuljetuksia koskevat periaatteet 16.3.2022 § 10.

Jaa