Koulukuraattorit ja -psykologit

Kaarinassa työskentelee kolme koulukuraattoria ja kuusi koulupsykologia.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

Lasten, nuorten ja vanhempien on mahdollista saada tukea oppilashuollon palveluita koulupsykologeilta ja -kuraattoreilta seuraavissa asioissa:

  • koulunkäynnin vaikeudet
  • mieliala
  • ahdistuneisuus ja paniikkioireet
  • jännittäminen ja pelot
  • itsetunto
  • käyttäytyminen, keskittyminen ja itsesäätely
  • kaveri- ja perhesuhteet

Tarvittaessa koulupsykologit tekevät psykologisia tutkimuksia muun muassa oppimisvaikeuksiin liittyen.

Jaa