Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynnin ohjaajien työn tavoitteena on oppilaan toiminnan ohjaaminen, avustaminen ja opiskelun tukeminen siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat.

Koulunkäynnin ohjaajat ovat tärkeä osa moniammatillista työyhteisöä, jossa heidän esimiehensä on koulun rehtori. Perusopetus tekee yhteistyötä koulunkäynnin ohjaajien tarpeeseen liittyvissä kysymyksissä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vammaispalveluiden kanssa pyrkien käyttämään samaa henkilöstöä, jolloin työntekijälle voidaan tehdä vain yksi työsopimus. Rehtori sopii koulunkäynnin ohjaajan työtehtävistä yhdessä koulunkäynnin ohjaajan ja hänen työparina toimivan opettajan kanssa lähtökohtana oppilaan edun mukainen toiminta. Koulunkäynnin ohjaajan ja opettajan yhteistyö perustuu ammatilliseen vuorovaikutukseen.

Kaarinan koulunkäynninohjaajien opasvihkonen on ladattavissa kaupungin intran sivuilta.

Jaa