Opetussuunnitelma

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014.

Niiden pohjalta on laadittu Kaarinan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, joka otettiin käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6 ja 1.8.2017 porrastetusti vuosiluokilla 7-9.

Perusopetuksen opetussuunnitelma: vuosiluokkien 1-3 arviointi (sivistyslautakunta 18.5.2021 § 47)

Jaa