Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksessa on keskeistä oppilaan henkilökohtainen ohjaaminen ja työelämätiedon lisääminen.

Oppilaanohjaus on opetussuunnitelman mukaan yksi oppilaitoksen perustehtävistä. Sitä järjestetään luokilla 7 - 9. Sen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Oppilaanohjausta annetaan  mm. luokkatunneilla, henkilökohtaisesti, pienryhmissä sekä työelämään ja jatkokoulutukseen tutustuttaessa ja hakeutumisessa.

Lue lisää oppilaanohjauksesta Kaarinan opetussuunnitelmasta

Jaa