S:t Karins svenska skola

Hovirinnan koulutalo

S:t Karins svenska skola grundades den 1.8.2011 och är stadens enda svenskspråkiga skola. Vi har ca 220 elever i åk 1-6 och vi delar skolbyggnad och skolgård med Hovirinnan koulu.

Vad kännetecknar S:t Karins svenska skola?

Vi är föregångare inom digital undervisning och börjar redan från årskurs 1 med att använda lärplattor som hjälpmedel vid sidan av de traditionella skolböckerna. Vi arbetar för en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur. Vi försöker stöda det svenska skolspråket i en annars väldigt finskspråkig miljö. Skolans uppgift är att ge eleven undervisning på sitt modersmål svenska, vi fungerar inte som språkbadsskola för elever med finska som modersmål

Informationskanaler

Wilma

Officiell informations- och kontaktkanal till hemmen. Viktiga händelser, meddelanden och annan information skickas till föräldrarna via Wilma (inloggning krävs).

Skolans blogg

Här berättar vi om vad som händer i skolan. Det kan vara vanliga lektioner, utfärder, besök, kulturevenemang, skolarbeten mm. I månadsinfo berättar vi vad som kommer att hända i skolan under följande månad.

Hovirinta skolhus

Följ med hur byggandet av vårt nya skolhus Hovirinnan koulutalo - Hovirinta skolhus gick till. På bloggen finns även bilder under Kuvapankki-Bildbank. Skolhuset togs ibruk den 28.2.2022. I skolbyggnaden arbetar både den svenska S:t Karins svenska skola (åk 1-6) och den finska Hovirinnan koulu (åk 1-6) samt förskolor för båda språkgrupperna.

Facebook 

Instagram

SKS Eftis

Följ oss gärna på sociala medier!

 

Händelsekalendern 

Här sätter vi in olika evenemang så ni på förhand kan se när vi har julfester, vårfest, teaterbesök, simning mm

OppisPoppis

OPPIS-POPPIS fjärilen visualiserar skolans värdegrund. Värderingarna har utarbetats tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare i Hovirinta skolhus under våren 2023. Fjärilens fyra vingar påminner oss om vad vi tycker att är viktigt i vårt gemensamma skolhus. Vi har ett gemensamt ansvar och vi ingriper i saker på ett positivt, uppmuntrande sätt.

 

TRYGGHET - Alla har rätt till en trygg skolvardag. Vi strävar efter att alla elever ska trivas och känna sig trygga.

 • Jag lyssnar på vuxna och följer instruktioner.
 • Jag rör mig lugnt i skolhuset.
 • Jag ber om hjälp och kan ta emot hjälp.

 

RESPEKT - Vi respekterar kulturella olikheter, andra individer och åsikter, vi hälsar på varandra och bemöter varandra på ett positivt sätt.

 • Jag uppskattar allas arbete.
 • Jag respekterar andras lekar och åsikter och rör inte andra utan lov.
 • Jag låter andra gå på wc ifred.
   

VÄLMÅENDE - Vi jobbar med förebyggande arbete för att alla ska må bra. Välmående är grunden för allt lärande.

 • Jag hälsar och talar vackert till andra.
 • Jag vågar vara mig själv och låter även andra vara sig själva.
 • Jag äter, så att jag orkar studera och uppföra mig väl.
   

LÄRANDE - Vi använder undervisningsmetoder som stöder eleverna i samarbetet med varandra. Vi samarbetar i team med kompanjonundervisning. Vi tror att digitala hjälpmedel kan vara ett stöd för lärandet.

 • Jag ger arbetsro, jag försöker och gör mitt bästa.
 • Jag uppskattar våra lärmiljöer.
 • Då man arbetar tillsammans lär man sig.

 

OBS! Du hittar kontaktuppgifter till skolans undervisningspersonal på Wilma. Personalens uppgifter finns också på stadens hemsida under rubriken Yhteystiedot. Gör en sökning på personens namn.

Jaa