S:t Karins svenska daghem

Daghemmet är beläget i anslutning till S:t Karins svenska förskola och skola, i Hovikumpu byggnaden.

Vårt daghem har en stark samhörighetskänsla och vi betonar barnens rätt till lek, rörelseglädje och delaktighet i sitt lärande. Vår verksamhetskultur främjar trygghet, respekt och jämnställdhet genom ett sensitivt arbetssätt och ett aktivt och öppet samarbete med barnets familj. Vi arbetar i smågrupper och värnar om det svenska språket. Mångsidiga rörelse-, kultur- och naturupplevelser är viktiga delar av daghemsvardagen. Vi har 5 barngrupper på daghemmet. Förskoleverksamheten anordnas i Hovirinta skolhus.

Aukioloajat
Öppna mån-fre 7.00 - 17.00
Postiosoite

Hoviherrankatu 4
20780 Kaarina

Puhelin
+358 40 585 0741 / Daghemsföreståndare Paula Lankinen
+358 50 373 2748 / Blåsipporna
+358 50 373 2746 / Vitsipporna
+358 40 629 7431 / Gulsipporna
+358 40 487 8719 / Rödsipporna
+358 40 482 4077 / Grönsipporna
____________________________________________
Förskola: Hovirinnantie 17, 20780 Kaarina
+358 50 373 2750 / Hipp
+358 50 373 0372 / Hopp

Jaa