S:t Karins svenska daghem

Daghemmet befinner sig i tillfälliga utrymmen i anslutning till S:t Karins svenska förskola och skola.

Vårt daghem är litet med en stark samhörighetskänsla. Vi betonar barnets rätt till lek, rörelseglädje och delaktighet i sitt lärande. Vår verksamhetskultur främjar trygghet, respekt och jämställdhet genom ett sensitivt arbetssätt och ett aktivt och öppet samarbete med barnets familj. Vi arbetar i smågrupper och värnar om det svenska språket. Mångsidiga rörelse-, kultur- och naturupplevelser är viktiga delar av daghemsvardagen.

  • Blåsipporna (1-3-åringar)
  • Vitsipporna (3-5-åringar)

Från och med februari 2022 flyttar vi till Hovikumpu vid Hoviherrankatu.

Aukioloajat
Öppna mån-fre 7.00 - 17.00
Postiosoite

Päiväläisenkatu 1
20780 Kaarina

Puhelin
+35850 475 9399 / Daghemsföreståndare
+35850 373 2748 / Blåsipporna
+35850 373 2746 / Vitsipporna

Jaa