S:t Karins svenska daghem

Daghemmet är beläget i Hovikumpu i anslutning till S:t Karins svenska förskola och skola.

Vårt daghem är litet med en stark samhörighetskänsla. Vi betonar barnets rätt till lek, rörelseglädje och delaktighet i sitt lärande. Vår verksamhetskultur främjar trygghet, respekt och jämställdhet genom ett sensitivt arbetssätt och ett aktivt och öppet samarbete med barnets familj. Vi arbetar i smågrupper och värnar om det svenska språket. Mångsidiga rörelse-, kultur- och naturupplevelser är viktiga delar av daghemsvardagen.

  • Blåsipporna
  • Vitsipporna
  • Gulsipporna
Aukioloajat
Öppna mån-fre 7.00 - 17.00
Postiosoite

Hoviherrankatu 4
20780 Kaarina

Puhelin
+35840 585 0741 / Daghemsföreståndare
+35850 373 2748 / Blåsipporna
+35850 373 2746 / Vitsipporna
+35840 629 7431 / Gulsipporna

Jaa