Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Lisätietoja

Hakemus varhaiskasvatukseen ja ilmoittautuminen esiopetukseen

Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkua. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan arkipäivinä neljän tunnin ajan esiopetuksen työ- ja loma-aikoja noudattaen. Esiopetusta täydentävään  varhaiskasvatukseen tulee hakea samassa yhteydessä, kun esiopetukseen ilmoittaudutaan. Tällöin täytetään siis kaksi hakemusta; esiopetukseen ilmoittautuminen ja varhaiskasvatushakemus. 

Perheitä suositellaan antamaan lupa hakemuksella sähköisten päätösten lähettämiseen. Tehdystä päätöksestä tulee tieto sähköpostiin ja päätös on sen jälkeen luettavissa eAsiointipalvelussa.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen koskee jokaista Kaarinan kaupungin kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevaa lasta. Ostopalvelupäiväkotien lasten osalta ei ilmoiteta hoitoaikoja sähköisesti.

Huoltaja pystyy eAsiointipalvelun kautta seuraamaan lapselle varattuja tunteja ja niiden toteutumista. Varhaiskasvatusyksiköt näkevät myös omassa järjestelmässään samat tiedot. Hoitoaikojen ilmoittaminen vaikuttaa henkilöstöresursseihin ja ruokatilauksiin.

Sovitut käytänteet:

 • Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan, kuitenkin vähintään 3 viikoksi. Vuorohoidossa vähintään 1 viikoksi.
 • Hoitoaika- ja poissaolomerkinnät tehdään jokaiselle arkipäivälle.
 • Vuorohoidossa hoitoaika- ja poissaolomerkinnät tehdään lisäksi viikonlopuille sekä juhla- ja arkipyhille.
 • Varausjärjestelmä lukitsee viikon aina maanantaina klo 16:00 (esim. viikolla 2 klo 16:00 mennessä pitää ilmoittaa viikon 3 hoitoajat).
 • Lukkiutumisen jälkeen työstä tai opiskelusta johtuvista hoitoaikojen muutoksista on neuvoteltava varhaiskasvatusyksikön henkilökunnan kanssa.
 • Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan kerralla koko läsnäoloaika (esim. 8:00 - 16:00).
 • Myös pelkässä esiopetuksessa olevien lasten hoitoajat ilmoitetaan.
 • Käytössä seuraavat merkinnät:
 • Poissa = muut poissaolot, esim. loma.
 • Sairas = jos lapsen sairauspäivä on ennalta tiedossa, esim. operaatio toipumisaikoineen.
 • Huom! Ennalta ilmoitettu poissaolo -merkintä ei ole käytössä, vain Poissa tai Sairas - merkintä.
 • Pitkän poissaolon ilmoitus, joka kohdistuu useammalle kuukaudelle, on tehtävä kalenterikuukausi kerrallaan (esim. 1.-30.6. ja 1.-31.7.)
 • Jos lapsen hoidon tarpeessa tapahtuu äkillinen muutos (esim. sairastuminen), poissaolo ilmoitetaan mahdollisimman pian lapsen ryhmään tai perhepäivähoitajalle.

Sähköiset päätökset

Lapsen sijoitus- ja maksupäätökset ovat nähtävissä eAsiointipalvelussa, jos hakemuksella on annettu lupa lähettää päätökset sähköisinä. Sähköpostiin tulee tieto, kun päätös on nähtävissä palvelussa.

Jaa