A1335 Eräkadun alueen asemakaavan laajennus

Kaavan tavoitteena on laatia noin 12 tontin pientaloalue osayleiskaavan mukaisesti.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kultanummen kentän pohjoispuolella olevalla metsäalueella rajoittuen idässä Eräkadun asuntoalueeseen. 

Suunnittelun tavoitteet

Alueen maanomistaja on tehnyt kaavoitusaloitteen asemakaavan laatimisesta osayleiskaavan mukaisesti. Suunnittelualue on metsää. Alueella on tehty hakkuita ja tällä hetkellä puustoa on harvassa. Alueella kasvaa muutamia suuria mäntyjä. Muissa suunnissa ympäröivä alue on tiheäkasvuisempaa metsikköä. Alueen eteläpuolella sijaitsee Kultanummen kenttä, jonka ympärillä kulkee noin 750 metriä pitkä pururata. Lännessä sijaitsee aluetta rajaava kallioinen mäki. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia tai rakenteita.

Nykytilanne

Alueella on voimassa Littoisten osayleiskaavan muutos Auranlaaksossa (11.5.2016). Osayleiskaavassa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-1). Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee ns. Kaarinantien käännön tieyhteyden selvitystarvealue.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa