A24230 Makarlan eteläosan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella korjataan ristiriitoja nykyisen asemakaavan ja todellisen tilanteen välillä.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Männistöntie, Turun kehätie ja rautatie.

Suunnittelun tavoitteet

Makarlan alueen asemakaavojen muutos tehdään kolmessa osassa. Makarlan länsiosan asemakaavan muutos on tullut voimaan 8.8.2018 ja pohjoisosan asemakaavan muutos 8.5.2019. 

Nyt tehtävän Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksella uudistetaan nykyistä asemakaavaa vastaamaan todellista tilannetta kiinteistöjaon osalta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuuksia rakentaa nykyisen kaavan mukaiset toteuttamattomat rakennuspaikat. 

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Makarlan asemakaava (4.4.1973) ja Makarlan asemakaavojen muutokset (1.10.1993 ja 15.3.1999). Asemakaavoissa suunnittelualue on rivitalojen korttelialuetta (AR-1), erillispientalojen korttelialuetta (AO, AO-1), puistoa (PL-1), lähivirkistysaluetta (VL) ja rakennuskaavatiealuetta.

Alueella ei ole yleiskaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaavoitus, PL 12,
20781 Kaarina

Jaa