A25008 Raadelman alueen asemakaavan muutos

Maanomistajat hakevat asemakaavan muutosta asuinpientalojen toteuttamiseen.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Raadelman vanhan kauppapuutarhan alueen Hartmanintien, Rettigintien, Pehtoorintien ja Turku-Viipurintien rajoittamalla alueella, sekä kauppapuutarhan ja Helsingintien välillä sijaitsevat kaksi kiinteistöä.

Suunnittelun tavoitteet

Raadelman entisen kauppapuutarhan alueelle kaavoitetaan uusi pientaloalue, joka tukee ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Raadelman alueen asemakaava (24.10.1998). Asemakaavassa suunnittelualue on erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialuetta (AV), puistoa (VP), maantien aluetta (LT) ja katualuetta.

Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa