A25201 Pontelanmäen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella muutetaan Pontela-rakennuksen nykyisen tontin käyttötarkoitusta, jotta tontin rakentamaton eteläosa voitaisiin hyödyntää asuinrakentamiseen.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Pontela-rakennuksen tontin Piikkiön terveyskeskusta vastapäätä. Suunnittelualuetta rajoittavat pohjoisessa ja idässä kadut Pontelantie ja Pontelanmäki. Alueen eteläpuolella kulkee kevyen liikenteen tie uudelle Pontelan asuntoalueelle. Lännessä aluetta rajoittaa Pontelanmäen metsäinen rinne.

Suunnittelun tavoitteet

Pontela-rakennuksen tontin nykyinen koko on 4400 m2 ja rakennusoikeus yhteensä 1300 k-m2, josta Pontela-rakennuksen osuus on 900 k-m2. Tontin eteläosassa on nykyisellä pysäköintialueella käyttämätöntä rakennusoikeutta 400 k-m2. Eteläosaan tehdään asemakaavan muutos, jolla muutetaan tontin käyttötarkoitusta, jotta siihen on mahdollista rakentaa asuinrakennus.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Piikkiön terveyskeskuksen asemakaava (15.6.2016). Asemakaavassa suunnittelualue on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y).

Pontelan rakennus on merkitty paikallisesti suojeltavaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvallinen luonne säilyy. 

Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Kartat ja muut suunnitelmat

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa