Nyt nähtävillä olevat kaavat

Kaavat ovat nähtävillä myös Kaarinan kaupunginvirastolla ja Piikkiön osalta Piikkiön palvelupisteessä.

Vireille tuleva asemakaava: Krossin asemakaavan muutos, A6606

Krossin asemakaavan muutoksen, A6606 laatiminen on aloitettu. Suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaavan mukaisen korttelin 6606 tontin 4 ja korttelin pohjoisosassa olevaa EV-aluetta likimääräisesti Peltsaarenkadun, Krossinkaaren ja moottoritien rajoittamalla alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on liittää EV-alueella sijaitseva vanha tiepohja osaksi nykyistä vuokratonttia parantaen kiinteistön käytettävyyttä ja mahdollistaen toiminnan kannalta luontevan kulkuyhteyden tontille vanhaa tiepohjaa käyttäen. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan tonttia koskeva sitova tonttijako.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja idealuonnoksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon 27.3.2024 saakka. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää osoitteeseen Kaarinan kaupunki/kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina tai kaavoitus@kaarina.fi.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa osoitteeseen kaavoitus@kaarina.fi. Asemakaavatyön yhteydessä laaditaan lisäksi suunnittelualuetta koskevat välttämättömät katusuunnitelmat.

Katso lisää kaavan omilta sivuilta tästä

Kaavatyön keskeyttäminen: Krossin yritysalueen asemakaavan muutos, A6652

Kaarinan kaupunginhallitus on päättänyt kaavoitusohjelman 2024 hyväksymisen yhteydessä 15.1.2024 § 3, että Krossin yritysaluetta koskeva asemakaavan muutos keskeytetään ja poistetaan vireillä olevista kaavoista.

Voimaan tuleva asemakaava: Raadelman liittymän eteläosan asemakaava, A23100

Kaarinan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raadelman liittymän eteläosan asemakaavan 11.12.2023. Asemakaava on tullut voimaan 7.2.2024.

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi
Aukioloajat
Pe 1.3. suljettu

**********

maanantai klo 12-19
tiistai-keskiviikko klo 10-16
Heinäkuussa suljettu.

Palveluajat arkipyhien aattoina, juhannusaatonaattona ja jouluaatonaattona klo 10-16.
Arkipyhinä suljettu.
Joulun ja uudenvuoden välipäivinä Piikkiön palvelupiste on suljettu.
Postiosoite

Hadvalantie 9
21500 Piikkiö

Puhelin
02 588 4020
Sähköposti
palvelupiste@kaarina.fi
Lisätietoja

Piikkiön palvelupiste sijaitsee Piikkiön kirjastolla.

Jaa