Nyt nähtävillä olevat kaavat

Kaavat ovat nähtävillä myös Kaarinan kaupunginvirastolla ja Piikkiön osalta Piikkiön palvelupisteessä.

Asemakaavatyön jatkaminen: Salvelan asemakaavan muutos A23050

Salvelan asemakaavan muutoksen, A23050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Salvelan asemakaavan muutos on ollut valmistelussa vuosien 2014-2016 välisenä aikana. Kaupunginhallitus päätti 16.5.2016 Salvelan kartanon myynnistä. Asemakaavan valmistelu keskeytettiin kartanon myynnin ajaksi. Kartano on nyt myyty ja kaavatyötä voidaan jatkaa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Salvelan kartanon käyttötarkoitusmerkintä asumisen ja liiketoiminnan mahdollistavaksi ja samalla ratkaista ympäröivän alueen rakennusten käyttö ja muu maankäyttö.

Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Koulutie, Ohikulkutie ja Makarlantie.

Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää kaavoitustoimistoon suullisesti tai kirjallisesti osoitteeseen Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina tai kaavoitus@kaarina.fi. Mielipiteet pyydetään jättämään 1.7.2024 mennessä.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon osoitteeseen kaavoitus@kaarina.fi.

Katso lisää kaavan omilta sivuilta tästä linkistä.

Julkisesti nähtävillä: Krossin asemakaavan muutos A6606

Krossin asemakaavan muutoksen, A6606, kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 29.5.2024 – 1.7.2024 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Asemakaavaa koskevat mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna viimeistään 1.7.2024 osoitteella Kaarinan kaupunki, Kaupunkikehityslautakunta, PL 12, 20781 Kaarina.

Suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaavan mukaisen korttelin 6606 tontin 4 ja korttelin pohjoisosassa olevaa EV-aluetta likimääräisesti Peltsaarenkadun, Krossinkaaren ja moottoritien rajoittamalla alueella. Tavoitteena on liittää EV-alueella sijaitseva vanha tiepohja osaksi nykyistä vuokratonttia tontin käytettävyyden parantamiseksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan sitova tonttijako korttelin 6606 tontille 5. Tonttijako on nähtävillä kaavaehdotuksen yhteydessä (MRL 78§).

Katso lisää kaavan omilta sivuilta sivuilta tästä linkistä

Voimaan tuleva asemakaava: Piispanlähteen koulun asemakaavan muutos A3223B

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Piispanlähteen koulun asemakaavan muutoksen 20.3.2024. Asemakaavan muutos tulee voimaan 29.5.2024.

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi
Aukioloajat
Poikkeavat aukiolot:

Juhannusaatto 21.6. suljettu.

**********

maanantai klo 12-19
tiistai-perjantai klo 10-16
Heinäkuussa suljettu.

Palveluajat arkipyhien aattoina, juhannusaatonaattona ja jouluaatonaattona klo 10-16.
Arkipyhinä suljettu.
Joulun ja uudenvuoden välipäivinä Piikkiön palvelupiste on suljettu.
Postiosoite

Hadvalantie 9
21500 Piikkiö

Puhelin
02 588 4020
Sähköposti
palvelupiste@kaarina.fi
Lisätietoja

Piikkiön palvelupiste sijaitsee Piikkiön kirjastolla.

Jaa