LVI-, energia- ja jätevesiasiat

Rakennushankkeisiin liittyvät LVI-asiat

Ennen työvaiheen alkamista rakennuttajan tulee hyväksyttää KVV- ja IV-työnjohtajat ja toimittaa LVI-tarkastajalle kaksi sarjaa LVI-suunnitelmia. Materiaalit voi toimittaa suoraan rakennusvalvontaan tai kaupungin palvelupisteisiin.

KVV- ja IV-työnjohtajien tulee ylläpitää tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjapohja toimitetaan työnjohtajalle hyväksyntäpäätöksen liitteenä, ja ne löytyvät myös lomakkeet-sivulta.

LVI-katselmukset

LVI-aloituskokous järjestetään vain, mikäli lupaehdoissa niin on määritelty.

LVI-loppukatselmus pyritään järjestämään samaan aikaan käyttöönottokatselmuksen kanssa. KVV- ja IV-työnjohtajien tulee olla läsnä LVI-loppukatselmuksessa. 

LVI-tarkastajalle luovutetaan viimeistään katselmuksessa seuraavat asiakirjat:

 • KVV- ja IV-työnjohtajien allekirjoitetut tarkastusasiakirjan kopiot.
 • Vesijohtolaitteiston painekoepöytäkirjan kopio (tai kuittaus kvv-tarkastusasiakirjaan).
 • Ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan kopio.
 • jätevedenkäsittelyjärjestelmän tarkastuspöytäkirjan kopio.

LVI-tarkastajan myöntämät toimenpideluvat

LVI-tarkastaja myöntää seuraavat toimenpideluvat:

 • Maalämpöjärjestelmät asemakaava- ja pohjavesialueella.
 • Talousvesiporakaivot asemakaava- ja pohjavesialueella.
 • Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät.
 • Linjasaneeraukset.

Maalämpöjärjestelmän ja talousvesiporakaivon rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle on vapautettu luvanvaraisuudesta seuraavin ehdoin:

 • Kaikista energia-, talousvesi- ja maalämpökaivoista sekä - kentistä toimitetaan sijaintitiedot kiinteistö- ja paikkatietopalvelulle.
 • Kaivot ja kentät sijoitetaan Ympäristöministeriön ympäristöoppaan mukaisin vähimmäisetäisyyksin.

Mikäli maalämpö- tai talousvesiporakaivo toteutetaan samanaikaisesti rakennusluvan vaativan hankkeen kanssa, rakennustarkastaja myöntää luvan hankkeen luvituksen yhteydessä.

Verkostot ja niihin liittyminen

vesihuoltopäällikkö Pirkko-Liisa Heinonen
puh. 050 373 2418
Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen

aluemestari Matias Rekikoski
puh. 050 373 2863
Hulevesiverkostoon liittyminen

 

LVI-tarkastaja on tavoitettavissa:

 • maanantaisin klo 12.00 - 15.00.
 • tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 - 15.00

 

Jaa