LVI-, energia- ja jätevesiasiat

Rakennushankkeisiin liittyvät LVI-asiat

Ennen työvaiheen alkamista rakennuttajan tulee hyväksyttää KVV- ja IV-työnjohtajat ja toimittaa LVI-tarkastajalle kaksi sarjaa LVI-suunnitelmia. Materiaalit voi toimittaa suoraan rakennusvalvontaan tai kaupungin palvelupisteisiin.

KVV- ja IV-työnjohtajien tulee ylläpitää tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjapohja toimitetaan työnjohtajalle hyväksyntäpäätöksen liitteenä, ja ne löytyvät myös lomakkeet-sivulta.

LVI-katselmukset

LVI-aloituskokous järjestetään vain, mikäli lupaehdoissa niin on määritelty.

LVI-loppukatselmus pyritään järjestämään samaan aikaan käyttöönottokatselmuksen kanssa. KVV- ja IV-työnjohtajien tulee olla läsnä LVI-loppukatselmuksessa. 

LVI-tarkastajalle luovutetaan viimeistään katselmuksessa seuraavat asiakirjat:

 • KVV- ja IV-työnjohtajien allekirjoitetut tarkastusasiakirjan kopiot
 • Vesijohtolaitteiston painekoepöytäkirjan kopio (tai kuittaus kvv-tarkastusasiakirjaan)
 • Ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan kopio
 • jätevedenkäsittelyjärjestelmän tarkastuspöytäkirjan kopio.

LVI-tarkastajan myöntämät toimenpideluvat

LVI-tarkastaja myöntää seuraavat toimenpideluvat:

 • Maalämpöjärjestelmät asemakaava- ja pohjavesialueella
 • Talousvesiporakaivot asemakaava- ja pohjavesialueella
 • Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät
 • Linjasaneeraukset.

Maalämpöjärjestelmän ja talousvesiporakaivon rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle on vapautettu luvanvaraisuudesta seuraavin ehdoin:

 • Kaikista energia-, talousvesi- ja maalämpökaivoista sekä - kentistä toimitetaan sijaintitiedot kiinteistö- ja paikkatietopalvelulle.
 • Kaivot ja kentät sijoitetaan Ympäristöministeriön ympäristöoppaan mukaisin vähimmäisetäisyyksin.

Mikäli maalämpö- tai talousvesiporakaivo toteutetaan samanaikaisesti rakennusluvan vaativan hankkeen kanssa, rakennustarkastaja myöntää luvan hankkeen luvituksen yhteydessä.

Verkostot ja niihin liittyminen

Vesihuoltopäällikkö Kerttu Tirronen
puh. 040 485 5456
Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen

Aluemestari Matias Rekikoski
puh. 050 373 2863
Hulevesiverkostoon liittyminen

LVI-tarkastaja on tavoitettavissa:

 • maanantaisin klo 12-15.
 • tiistaisin ja torstaisin klo 9-15.

Jaa