Rakennusvalvonnan lomakkeet

Tältä sivulta löydät rakennusvalvonnan lomakkeet, joita saatat tarvita Lupapisteen käyttöönoton jälkeen.

Hakemukset

Uutta lupaa haettaessa tarvittavat tiedot kirjataan suoraan Lupapisteeseen, eikä paperisia hakemuslomakkeita enää tarvita. Mikäli haet muutoslupaa aiemmin myönnetylle luvalle, ole yhteydessä Rakennusvalvontaan ennen lupahakemuksen jättämistä.

Hakiessasi jatkoaikaa luvan voimassaolon päättyessä, tutustu oheiseen ohjeeseen.

Työnjohtajat ja suunnittelijat, tarkastusasiakirjat

Paperisia tarkastusasiakirjoja käytetään vain ennen Lupapisteen käyttöönottoa myönnettyjen lupien tarkastusasiakirjan pitämiseen. Tällaisen hankkeen vastaavalle työnjohtajalle ja KVV- ja IV-työnjohtajalle toimitetaan täytettävä tarkastusasiakirjapohja samalla, kun hän saa tiedon työnjohtajaksi hyväksymisestä. 

Oheista työnjohtajan hakemus-ilmoituslomaketta käytetään vain ennen Lupapisteen käyttöönottoa myönnettyjen lupien vastaavaksi hakemiseen. Kaikki muut työnjohtajahakemukset tehdään Lupapisteessä luvan myöntämisen jälkeen.

Naapurien kuuleminen ja suostumus

Voit kuulla naapurit Lupapisteen kautta lähettämällä heille Lupapisteen Lausunnot-välilehdeltä sähköpostikutsun tulla kuultavaksi tai voit tulostaa oheisen kuulemislomakkeen ja hakea siihen naapureiden allekirjoitukset ja liittää lomakkeen hakemuksen liitteeksi Lupapisteeseen.

Muut lomakkeet

Tässä käytössä olevat E-lomakkeet. Voit myös halutessasi käyttää alla olevia tulostettavia PDF-lomakkeita. Huomaathan, että arkistopalveluista veloitetaan taksan mukainen hinta (lisätietoa Arkistopalvelut -sivulta)

Purkuluvan ehtona on aina purkujäteilmoituksen toimittaminen Kaarinan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Purkujäteilmoitusta ei tule jättää Lupapisteeseen. E-lomakkeella tehty ilmoitus ohjautuu suoraan Ympäristönsuojelun käsiteltäväksi, PDF-lomake tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@kaarina.fi

 

E-LOMAKE Purkujäteilmoitus

E-LOMAKE Arkistonoutotilaus

Jaa