Rakennusvalvonnan lomakkeet

Tältä sivulta löydät rakennusvalvonnan lomakkeet, joita saatat tarvita Lupapisteen käyttöönoton jälkeen.

Hakemukset

Uutta lupaa haettaessa tarvittavat tiedot kirjataan suoraan Lupapisteeseen, eikä paperista hakemuslomaketta enää tarvita. Mikäli haet muutoslupaa aiemmin myönnetylle luvalle, ole yhteydessä Rakennusvalvontaan ennen lupahakemuksen jättämistä.

Työnjohtajat ja suunnittelijat, tarkastusasiakirjat

Näitä lomakkeita käytetään ainoastaan ennen Lupapisteen käyttöönottoa myönnettyjen lupien työnjohtajien ja suunnittelijoiden nimeämiseen ja tarkastusasiakirjojen pitämiseen. Jos lupa on haettu Lupapisteessä, tehdään työnjohtajien ja suunnittelijoiden nimeäminen ja tarkastusasiakirjan pitäminen myös Lupapisteessä.

Naapurien kuuleminen ja suostumus

Voit kuulla naapurit Lupapisteen kautta lähettämällä heille Lupapisteen Lausunnot-välilehdeltä sähköpostikutsun tulla kuultavaksi tai voit tulostaa oheisen kuulemislomakkeen ja hakea siihen naapureiden allekirjoitukset ja liittää lomakkeen hakemuksen liitteeksi Lupapisteeseen.

Muut lomakkeet

Tässä käytössä olevat E-lomakkeet. Voit myös halutessasi käyttää alla olevia tulostettavia PDF-lomakkeita. Huomaathan, että arkistopalveluista veloitetaan taksan mukainen hinta (lisätietoa Arkistopalvelut -sivulta)

E-LOMAKE Purkujäteilmoitus

E-LOMAKE Arkistonoutotilaus

Jaa