Rakennusvalvonnan lomakkeet

Tällä sivulla löydät yleisemmin käytössämme olevat lomakkeet. Rakennusvalvonnan myöntämien lupien hakeminen onnistuu myös muiden laatimilla lomakemalleilla.

Hakemukset

Muut hakemukset

Rakennustietojen ilmoituslomakkeet

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Naapurien kuuleminen ja suostumus

Muut lomakkeet

 

E-LOMAKE Purkujäteilmoitus

Jaa