Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen turvata kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ne velvoittavat kaikkia Kaarinan kaupungin alueella toimivia: asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Ympäristösuojelumääräysten noudattamista valvoo Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelu. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä.

Jaa