Kaarinan kaupunginarkisto

Kaarinan kaupunginarkisto huolehtii pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja vastaa säilyttämiensä asiakirjojen tietopalvelusta.

Arkisto muodostuu kaupungin tehtävien johdosta saapuneista ja toiminnan tuloksena syntyneistä asiakirjoista. Kaarinan kaupunginarkistossa säilytetään 1.1.2009 perustetun Kaarinan kaupungin sekä edeltäneiden kuntaorganisaatioiden arkistoja. Kokoelmiin kuuluu myös muutamia yksityisarkistoja.

Asiakirja- ja tietopyynnöt

Kaupunginarkisto palvelee tekemällä asiakirja- ja tietohakuja ja antamalla kaupunginarkiston asiakirjoista kopioita. Tietohausta ja mahdollisista asiakirjakopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu.

Asiakirjoja voi tilata myös nähtäväksi. Tilattuihin asiakirjoihin voi tutustua kaupungin virastotalossa sovittuna ajankohtana. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

Käyttörajoitettujen asiakirjojen kuten salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietoja sisältävien rekisterien käyttöä tai tutkimusta varten voidaan myöntää lupa tieteellistä tutkimusta tai vastaavaa hyväksyttävää tarkoitusta varten. Arkiston valokuvien julkaiseminen edellyttää julkaisulupaa. Lisätietoja antaa kaupunginarkiston henkilökunta.

Julkista asiakirjaa tai tietoa voi pyytää puhelimitse tai sähköpostitse kaupunginarkisto@kaarina.fi. Salassa pidettävää asiakirjaa tai tietoa koskevaa pyyntö pyydetään toimittamaan kirjeitse Kaarinan kaupunki, Kaupunginarkisto, PL 12, 20781 Kaarina.

Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus saada tietoa viranomaisen julkisesta asiakirjasta (JulkL621/1999). Tietopyynnön sisältö tulee yksilöidä siten, että viranomainen voi selvittää, mitä tietoa tai asiakirjaa pyyntö koskee.

Pyytäessäsi salassa pidettävää asiakirjaa tai tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta sinun tulee ilmoittaa pyynnön käyttötarkoitus ja todistaa henkilöllisyytesi. Kaupunki voi pyytää asiakirjan tai tiedon pyytäjältä lisätietoja, jos niitä tarvitaan tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos asiakirjapyyntö on laaja, tieto julkisesta asiakirjasta annettaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Asiakirja- ja tietopalvelut palvelualueilla

Aukioloajat
ma - pe 9 -15
Postiosoite

PL 12, Oskarinkatu 4
4. krs
20781 Kaarina

Puhelin
050 314 0929
046 921 6631
Sähköposti
kaupunginarkisto@kaarina.fi

Jaa