Kaupungin asiarekisteri

Asiarekisteri on tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisteri ja julkisuuslain 16.3 §:ssä tarkoitettu viranomaisen rekisteri.

Asiarekisteri sisältää kaupungissa vireille laitettujen ja vireille tulleiden asioiden rekisterin, asioiden käsittelyvaiheet ja näihin vaiheisiin liittyvät asiakirjat.

Asiarekisteri on Kaarinan kaupungin yhteinen tietovaranto. Loogiseen asiarekisteriin sisältyvät asianhallintajärjestelmässä ylläpidettävän asiarekisterin lisäksi sellaiset operatiiviset tietojärjestelmät, joissa toteutuu osa asian käsittelyvaihetta tai joissa tehdään palveluja koskevia ratkaisuja ja päätöksiä, joita koskeva muutoksenhaku käsitellään asianhallintajärjestelmässä. Osa asiarekisterin asiakirjatiedoista saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa, jonka luovuttamisesta vastaa toimi- tai palvelualueen toimielin tai vastuuhenkilö.

Asianhallintajärjestelmässä ylläpidettävään asiarekisteriin tallennetaan kaupungin toimielinten kuten kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien, toimikuntien ja vaikuttamistoimielinten sekä viranhaltijoiden käsittelemät asiat. Näihin asioihin sisältyvät mm. valmisteluasiakirjat, esityslistat, pöytäkirjat, toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset, kuulutukset, muutoksenhaut, osittain myös sopimukset. Asiarekisteristä julkaistaan päätökset ja kuulutukset verkkopalveluun. Asiarekisteri toimii asiakirjojen ja tietojen hallinnan hakemistona mahdollistaen julkisuusperiaatteen mukaisen päätöksenteon sekä hallintolain mukaisten täydellisten päätösten laatimisen ja tietojen hallinnan.

Asiarekisterin keskeiset tietoaineistot:

 • rekisteröidyt asiat
 • asiankäsittelyn asiakirjat
 • päätöksentekoasiakirjat
 • tiedoksiannot ja kuulutukset
 • muutoksenhakuasiakirjat

Tietojärjestelmät:

 • asianhallintajärjestelmä
 • kilpailutusjärjestelmä
 • henkilöstöhallintojärjestelmä
 • oppilashallintojärjestelmä
 • varhaiskasvatuksen päätösrekisteri
 • rakennuslupajärjestelmä
 • sosiaalipalvelujen järjestelmä

Tietopyynnöt: 

 • kirjaamo@kaarina.fi
 • PL 12, 20781 Kaarina
 • puh. 050 302 6151

Hakutekijät tiedonhakua varten: nimi, hetu, tapahtuma, ajankohta, paikka, toimielin, päätöksentekijä, valmistelija, asiatunnus, asian vireillepanija.

Viranomaisen yhteystiedot

Asianhallintajärjestelmän osalta: hallinnon palvelupäällikkö Juuso Alatalo, etunimi.sukunimi(at)kaarina.fi

Muiden tietojärjestelmien osalta katso yhteystiedot Palvelujen ja toimintojen tietovarannot

Tiedon antamisesta päättävä viranomainen: Hallintojohtaja Päivi Antola, etunimi.sukunimi(at)kaarina.fi, puh. 02 588 4105, 050 541 5160.

Tietoaineistojen saatavuus rajapinnan kautta

Asiarekisteristä tietoja julkaistaan kaupungin verkkopalveluun ja luottamushenkilöportaaliin.

Jaa