Äänestäminen laitoksissa ja kotiäänestys

Äänestäminen laitoksissa

Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin ilmoittamana ajankohtana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä ympärivuorokautisessa hoidossa olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitosäänestyspaikkoja Kaarinassa ovat:

 • Asumispalveluyksikkö Pirta
 • Attendo Katarinanpuisto (Attendo Oy)
 • Auranlaakson asumisyksikkö kehitysvammaisille, Kaarina (Vanha Littoistentie 308 D)
 • Emmin Kammari Oy
 • Esperi Hoivakoti Oskar (Esperi Care Oy)
 • Hovirinnan palvelukeskus
 • Huhtihovi Voivalanmäki
 • Kaarinakoti
 • Kaarinan Iina & Akseli koti (Yksityinen Sosiaalipalvelu Oy)
 • Kaarinan sairaalaosastot
 • Katariinankulman yhteisökodit Onnela ja Ilona
 • Kototiimi Oy Keisarinkoto
 • Mainiokoti Katariina (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy)
 • Omaishoidon tukikeskus Visiitti
 • Palvelutalo Värttinä
 • Perhehoitokylä Säde
 • Piikkiökoti (sis. Palveluasunto Vanamon)
 • Tupasvillan palvelutalo
 • Validia-talo
 • Villa Timantti (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy)
 • Wanhustentalo Kotikumpu

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, tulee ilmoittaa siitä Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00. Myöhästyneitä ilmoituksia ei voida huomioida.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteistä, joissa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteisiin tai keskusvaalilautakunnalle (ks. yhteystiedot alla). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Postiosoite

PL 12, Oskarinkatu 4
4. krs
20781 Kaarina

Puhelin
040 158 2432, 040 564 6689
Sähköposti
vaalit@kaarina.fi
Aukioloajat
Poikkeavat aukioloajat:

Juhannus
pe 21.6. suljettu

**********

Talviaikaan
maanantai klo 9-19
tiistai-perjantai klo 9-16

Kesällä 1.6.-31.8.
maanantai klo 9-17
tiistai-perjantai klo 9-16

Palveluajat arkipyhien aattoina, juhannusaatonaattona ja jouluaatonaattona klo 9-16.
Arkipyhinä suljettu.
Käyntiosoite

Lautakunnankatu 1
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 50
20781 Kaarina

Puhelin
02 588 4010
Sähköposti
palvelupiste@kaarina.fi
Lisätietoja

Palvelupiste Fiskari sijaitsee Kaarina-talossa ja toimii Kaarinan virallisena matkailuneuvontapisteenä.

Aukioloajat
Poikkeavat aukiolot:

Juhannusaatto 21.6. suljettu.

**********

maanantai klo 12-19
tiistai-perjantai klo 10-16
Heinäkuussa suljettu.

Palveluajat arkipyhien aattoina, juhannusaatonaattona ja jouluaatonaattona klo 10-16.
Arkipyhinä suljettu.
Joulun ja uudenvuoden välipäivinä Piikkiön palvelupiste on suljettu.
Postiosoite

Hadvalantie 9
21500 Piikkiö

Puhelin
02 588 4020
Sähköposti
palvelupiste@kaarina.fi
Lisätietoja

Piikkiön palvelupiste sijaitsee Piikkiön kirjastolla.

Jaa