Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston avulla voi vaikuttaa nuorten kuntalaisten asioihin.

Nuorisovaltuusto osallistuu kaupungissa nuorten hyvinvointiin vaikuttavien toimenpiteiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa asioihin, jotka vaikuttavat esimerkiksi lasten ja nuorten:

 • hyvinvointiin
 • terveyteen
 • opiskeluun
 • elinympäristöön
 • asumiseen
 • liikkumiseen.

Nuorisovaltuusto osallistuu ja ottaa kantaa myös muihin lasten ja nuorten kannalta merkittäviin asioihin. Lisäksi nuorisovaltuusto on mukana lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä kunnassa.

Kokoonpano

Kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuuston toimikautensa loppuun 31.7.2021 asti ja tuleva kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston oman toimikautensa loppuun 31.5.2023 asti. Nuorisovaltuustossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 14 muuta jäsentä. Nuorisovaltuusto valitaan demokraattisilla vaaleilla ja jäsenet ovat nuorimmillaan 7. luokkalaisia ja vanhimmillaan 19-vuotiaita. Nuorisovaltuusto on valinnut edustajat haluamiinsa lautakuntiin. Lautakuntavastaava edustaa nuorisovaltuustoa lautakunnan kokouksessa.

Kokoukset

Kokouspäivät 2022:

 • 19.1.2022
 • 15.2.2022
 • 30.3.2022
 • 26.4.2022
 • 18.5.2022

Kokousasiakirjat

Nuorisovaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan tällä sivulla. Esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Pöytäkirja julkaistaan mahdollisimman lyhyen ajan kuluttua kokouksesta.

Yhteystiedot

Nuoret voivat olla suoraan yhteydessä nuorisovaltuuston puheenjohtajistoon, jäseniin tai sihteeriin nuorten asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Jaa