Vaalipäivän äänestyspaikat

Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 9.6.2024.

Vaalihuoneistot avataan äänestyspäivänä sunnuntaina 9.6.2024 kello 9.00 ja suljetaan kello 20.00.

Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin.

Vuoden 2024 vaalien vaalipäivien äänestyspaikkoina toimivat seuraavat paikat:

Alue                          Äänestyspaikka

001 Littoinen             Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2

002 Keskusta           Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1

003 Piispanristi        Piispanlähteen alakoulu, Otsonkatu 2

004 Voivala               Kesämäen päiväkoti, Keskikesäntie 5

005 Kuusisto            Kuusiston koulu ja päiväkoti, Kauppatie 1

006 Piikkiö               Piikkiön yhtenäiskoulu, Koulutie 2

Henkilöllisyyden toteaminen äänestyksessä

Tullessaan äänestämään niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivän äänestykseen, äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Äänestäjän henkilöllisyyden voi todeta myös ulkomaisesta tai muusta sellaisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, jossa on

  • henkilön täydellinen nimi,
  • syntymäaika,
  • henkilön nimikirjoitus,
  • todistuksen antajan leimalla leimattu henkilön valokuva sekä
  • todistuksen antopäivä ja antajan allekirjoitus.

Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada maksutta poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Jaa