Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa.

Tarkastuslautakunta työstää kunkin vuoden osalta arviointikertomuksen, johon kirjataan keskeiset havainnot tarkastuksen kohteena olevista asioista. 

Kokoonpano

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakunnan asioiden esittelijänä toimii puheenjohtaja. Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.

Kokoukset

Kokousaikataulu 2021

  • 19.1.2021 klo 18, pöytäkirja nähtävillä 27.1.2021
  • 16.2.2021 klo 18, pöytäkirja nähtävillä 24.2.2021
  • 30.3.2021 klo 18, pöytäkirja nähtävillä 7.4.2021
  • 27.4.2021 klo 18, pöytäkirja nähtävillä 5.5.2021

Kokousasiakirjat

Esityslista julkaistaan kokousta edeltävän viikon perjantaina sähköisessä palvelussamme.

Tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen julkaistaan sähköisessä palvelussamme kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Yhteystiedot

Lautakunnalle osoitetut asiakirjat voit toimittaa kirjaamoon.

Tarkastuslautakunnan yhteystiedot

Jaa