Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuuksiin pääset tutustumaan yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen kunnan päätöksenteossa

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia. Ilmoitusvelvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

  • Kaupunginjohtaja
  • Kaupunginhallituksen esittelijä
  • Lautakuntien esittelijät

Jaa